Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Undervisningsstilling - ingeniør med erfaring som byggeplassleder

Offentlig forvaltning

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), Stjørdal har ledig stilling for en ingeniør/sivilingeniør som har erfaring som anleggsleder/prosjektleder bygg - og som kan tenke seg å undervise for å bringe fagkunnskapen videre.

Høyere yrkesfaglig utdanning er et satsingsområde for utdanningsmyndighetene. Som en følge av dette ble sju fagskoler i Trøndelag i 2020 slått sammen til én skole med tilbud om høyere utdanning til fagfolk som vil fordype seg i faget ut over fagbrev. Skolen har nå mer enn 1200 studenter fordelt på sju studiesteder fra sør til nord i fylket. 90 faglærere sørger for at studentene får relevant kompetanse som gjør dem attraktive på arbeidsmarkedet. Opplæringen skal dekke arbeidslivets nåværende og fremtidige kompetansebehov, og vi samarbeider tett med aktører i ulike bransjer for å kunne gi godt studieinnhold. Studentene kan velge mellom 33 ulike fagområder, og skolen tilbyr så vel stedsbasert hel- og deltidsundervisning som nettundervisning. Se gjerne mer på www.thyf.no.

Vår nye faglærer skal undervise studenter som allerede har et fagbrev/svennebrev eller relevant realkompetanse, og som vil få mer kunnskap gjennom et studium ved THYF. Byggteknikk er et studium med teoretisk og praktisk undervisning på skolen. Faglæreren skal gi studentene kunnskap innen områdene FDV, anleggsdrift, bygningsproduksjon/byggeplassledelse.

Vår visjon er "Framtidsrettet kompetanse i samspill med arbeidslivet". Krav og ønsker til vår nye lærer er listet nedenfor. Vil du være med på laget? I tilfelle vil vi gjerne ha din søknad.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide, planlegge og gjennomføre undervisning
 • Veilede studentene og gjennomføre faglig evaluering av deres arbeid
 • Delta og bidra i fagskolens lærende fellesskap
 • Samarbeide med andre lærere

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniørutdanning på bachelornivå eller høyere innen relevant fagområde. Søkere med fagskoleutdanning og/eller lang relevant arbeidserfaring vil også bli vurdert
 • Relevant erfaring innen fagområdet og gjerne erfaring med BIM
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU/PPF). Søkere som ikke har slik utdanning vil også bli vurdert, men forplikter seg til å fullføre slik utdanning innen tre år
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at vår nye lærer skal

 • være utviklingsorientert og initiativrik
 • evne å ta i bruk fleksible og varierte undervisningsmetoder
 • ha vilje til å samarbeide
 • arbeid strukturert og selvstendig

Vi tilbyr:

 • En samfunnsnyttig og interessant jobb i en fagskole i rivende utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov og avtaler
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse (SPK)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for etter- og videreutdanning
 • Godt arbeidsmiljø og fagmiljø