Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trøndelag fylkeskommune

Faglærer byggteknikk, Løkken Trøndelag høyere yrkesfagskole

Offentlig forvaltning

 

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Chr. Thams på Løkken har ledig stilling for faglærer innen byggtekniske emner. Vi søker en ingeniør/sivilingeniør med omfattende og oppdatert erfaring fra byggebransjen.
 
Høyere yrkesfaglig utdanning er et satsingsområde for utdanningsmyndighetene. Som en følge av det ble sju fagskoler i Trøndelag i 2020 slått sammen til én skole med tilbud om høyere utdanning til fagfolk som vil fordype seg i faget ut over fagbrev. Trøndelag høyere yrkesfagskole eies av Trøndelag fylkeskommune. Skolen har nå mer enn 1300 studenter fordelt på sju studiesteder fra sør til nord i fylket. 90 faglærere sørger for at studentene får relevant kompetanse som gjør dem attraktive på arbeidsmarkedet. Opplæringen skal dekke arbeidslivets nåværende og fremtidige kompetansebehov, og vi samarbeider tett med aktører i ulike bransjer for å kunne gi godt studieinnhold. Studentene kan velge mellom 32 ulike fagområder, og skolen tilbyr så vel stedbasert hel- og deltidsundervisning som nettundervisning. Se gjerne mer på www.thyf.no. 

Vår nye faglærer skal undervise studenter som allerede har en fagbakgrunn innen bygg, og som vil få mer kunnskap gjennom et studium ved Trøndelag høyrere yrkesfagskole. Faglæreren skal gi studentene kunnskap på områdene FDV bygg, bygningsfysikk og -konstruksjon (betong, tre, stål). Ved endt studium skal studentene kunne beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt på mellomledernivå i ulike deler av bygg- og anleggsbransjen.

Vår visjon er «Framtidsrettet kompetanse i samspill med arbeidslivet». Krav og ønsker til vår nye lærer er listet nedenfor. Vil du være med på laget? I tilfelle vil vi gjerne ha din søknad. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide, planlegge og gjennomføre undervisning 
 • Veilede studentene og gjennomføre faglig evaluering av deres arbeid
 • Delta og bidra i skolens lærende fellesskap
 • Samarbeide med andre lærere og skape gode relasjoner til byggebransjen

Kvalifikasjoner:

Vår nye byggfaglærer skal ha:

 • Høyere ingeniørutdanning (bachelor-/mastergrad). Vi vil også vurdere søkere som har høyere yrkesfaglig utdanning når denne er kombinert med minimum 5 års relevant erfaring.
 • 3-5 års relevant erfaring innenfor emnene det skal undervises i.
 • Oppdatert erfaring fra fagområder som bygningsfysikk, dimensjonering, FDV for bygg samt klima, energi og miljø i bygg (KEM)
 • Kunnskap og erfaring innen HMS og KS i byggeprosjekter
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU eller PPF). Søkere som ikke har PPU vil bli vurdert, men en ansettelse vil i tilfelle gjøres på vilkår om at PPU er fullført innen tre år.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk.

Ut over disse kravene foretrekker vi søkere som har:

 • Erfaring fra drift på byggeplass.
 • Kompetanse innen arbeidsområdene byggesøknad, anbud og kontrakt.
 • God IKT-kompetanse, gjerne fra digitale verktøy i byggebransjen
 • Et nettverk i byggebransjen i Trøndelag

Personlige egenskaper:

Vi ønsker en medarbeider som:

 • Evner å fange studentenes interesse og skape gode relasjoner til studentene
 • Er faglig interessert og engasjert i byggfaget,
 • Evner å ta i bruk fleksible og varierte arbeidsmetoder og er løsningsorientert
 • Har vilje og evne til samarbeid
 • Er utviklingsorientert og tar initiativ

Vi tilbyr:

 • En samfunnsnyttig og interessant jobb ved en fagskole i rivende utvikling
 • Lønn etter avtale og gjeldende regelverk
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø og fagmiljø