Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Faglærer

Godeset skole er en barneskole i Hinna kommunedel. Vi har 330 flotte elever og 50 dyktige ansatte. Skolen har over 100 barn i SFO.

Alle som jobber på Godeset jobber for at både ansatte og elever skal møte en hverdag med positive opplevelser og mestring. At vi alle har et positivt elevsyn er en forutsetning for å jobbe her. 

Skolen har gode resultater på elev-, foreldre- og medarbeiderundersøkelser.

Vi søker en dyktig faglærer til å undervise elever primært på mellomtrinnet. Du må kunne undervise i fagene matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag. 

Stillingen er et vikariat frem til sommeren. Forlengelse kan bli aktuelt. Ansettelse fra 1.1.2021, men tidligere ansettelse kan vurderes.

Arbeidsoppgaver

Undervisning, opplæring og oppfølging av elever på mellomtrinnet

Undervisningskompetanse i matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag

Samarbeid med kollegaer  

 

Kvalifikasjoner

Godkjent lærerutdanning

Undervisningskompetanse i matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du kunne dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper

Evne til å se elevenes behov for tilrettelegging og tilpasset opplæring

Tydelig og god klasseleder

Kan motivere elever til å gjøre sitt beste

Skape gode relasjoner med elever og foresatte

Gode samarbeidsevner og være en positiv bidragsyter i team

Positivt elevsyn

Vi tilbyr

Lærevillige elever

Dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø

Veiledning og oppfølging av nyansatte

Nødvendig opplæring og kurs

Hjem-jobb-hjem

Stillingskode og lønn etter utdanning og ansiennitet