• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  22.05.2022
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4600584
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Fagkoordinerende vernepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Seksjon Bo- aktivitet og avlastning er en seksjon under Helse og omsorg i Kongsberg kommune. Seksjonen yter tjenester til mennesker med  sammensatte behov som følge av funksjonshemning og/eller psykiske lidelser. Tjenestene ytes i boliger med heldøgnsomsorgstjenester, på arbeids - og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge.

Om avdelingen
Avdelingen består av boliger i Peckelsgate og Myntgata, tilsammen 11 boliger. Avdelingen består av 28 årsverk, og er sammensatt av høyskoleutdannende, fagarbeidere og assistenter. Avdelingen er sentralt plassert i Kongsberg sentrum.

Kort om stillingen
Stillingen som fagkoordinerende vernepleier har arbeidstid med todelt turnus, for tiden med langvakter hver 4.helg. Det er 2 faste dager hver uke til arbeid med fag i turnus.

Innhold i stillingen

 • Lede fagteam i avdelingen
 • Drive faglig veiledning i avdelingen
 • Skape forutsigbarhet, trygghet og faglig struktur for våre beboere
 • Samarbeid med pårørende, verger og spesialisthelsetjenesten
 • Skrive vedtak etter Helse og omsorgstjenesteloven kap 9 og Pasientrettighetsloven kap.4
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid i seksjonen
 • Følge opp krav til dokumentasjon i kommunenes datasystem
 • Bistå beboere i daglige gjøremål, aktiviteter, stell og pleie
 • Ansvar for legemiddelhåndtering og opplæring til andre i avdelingen
 • Være pådriver for kvalitet og utviklingsarbeid i avdelingen
 • Bistå avdelingsleder ved behov

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe selvstendig og i team
 • Ansvar og mulighet til å bidra til kontinuerlig utvikling av et arbeidsmiljø med faglige ambisjoner
 • Mulighet for kompetanseutvikling
 • Veiledning
 • Fokus på en helsefremmnde arbeidsplass
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • Delta i fagnettverk med egen fagrådgiver i seksjonen
 • Funksjonstillegg på 25 000kr for fagansvar
 • 25 000 kr i turnus tillegg for de med ansiennitet over 10 år, 15 000kr for de under 10 år.

Formelle kvalifikasjonskrav
Offentlig godkjent vernepleier

Krav og ønsker til deg 

 • Du har erfaring fra arbeid som vernepleier, liker å jobbe med mennesker med funksjonsnedsettelser og sammensatte bistandsbehov
 • Det er ønskelig med veiledningskompetanse eller erfaring
 • Du har erfaring fra, og kunnskap om å skrive vedtak etter kap 9 i helse- og omsorgstjenesteloven
 • Du er fleksibel, motiverende og har endringsvilje
 • Du har interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Du behersker godt digitale arbeidsverktøy
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du er positiv, kreativ og løsningsorientert og åpen for endringer
 • Du bidrar til et godt arbeidssmiljø

 Personlig egnethet vil bli vektlagt

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  22.05.2022
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4600584
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune