• Bedrift
  Senja kommune
 • Søknadsfrist
  29.08.2022
 • Stillingsfunksjon
  Helse og Omsorg
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9300, FINNSNES
  SENJA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4702200
 • Se her for andre jobber fra Senja kommune
 • Oppdatert 09.08.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Senja kommune

Fagkoordinator/prosjektmedarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

100 % fast stiling som fagkoordinator/ prosjektmedarbeider 

Stillingen er nyopprettet og vil administrativt ligge i koordinerende enhet som er en del av kommunens tildelingsenhet.

- 80 % av stillingen er direkte knyttet til koordinerende enhet som fagkoordinator med særlig ansvar for barn og unge.   

-  20% prosjektmedarbeider er knyttet til pilot for strukturerte tverrfaglige oppfølgingsteam ut 2023. I denne delen av stillingen vil en jobbe tett med prosjektleder for blant annet lage rutiner og implementere ordningen. Fra 2024 vil også denne delen av stillingen knyttes direkte til fagkoordinator.

Bakgrunn for opprettelsen av stilingen er endringen i 14 velferdslover.

Helse og omsorgstjenesteloven §7-2a «For familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, skal kommunen oppnevne en barnekoordinator dersom foreldrene eller den som samtykker på vegne av barnet, ønsker dette.»

Piloten: Senja kommune deltar i nasjonal pilot hvor en i praksis ønsker å teste ut veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov og få erfaring med implementering av system for tidlig identifisering, tverrfaglig utredning

Oppgaver:

Nært samarbeid med koordinerende enhet slik at tjenesten ikke blir for sårbar.

Arbeidsoppgaver rettet mot barnekoordinator:

- Sammen med koordinerende enhet ha ansvar for å saksbehandle søknader om barnekoordinator og legge disse fram i utvidet koordinerende enhet.

- Sammen med koordinerende enhet ha ansvar for:

 • Å lage rutinger for barnekoordinator
 • Rutiner for arbeidet med individuell plan til barn
 • Opplæring av andre barnekoordinatorer, og være en støttespiller for andre barnekoordinator. 
 • Gi råd og veiledning til øvrige tjenester og brukere/ foreldre.
 • Sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet
 • Være barnekoordinator i komplekse saker, eller der det ikke er naturlig at noen andre avdelinger som kan påta seg rollen.

Helsedirektoratet og andre aktuelle direktorat jobber i disse dager med å ferdigstille en veileder for barnekoordinator. Denne er beregnet ferdig medio september, arbeidsoppgaver i stillingen kan bli endret som følge av veileder, og evt. andre endringer.   

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig høyskoleutdanning
 • Fordel med relevant videreutdanning rettet mot arbeidsområdet.
 • Erfaring fra arbeid rettet mot barn
 • Kunnskap, evne, og erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre større møter, herunder møter i oppfølgingsteam.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner- på norsk
 • Gode samarbeidsevner
 • Kompetanse på aktuelt lovverk, og kjennskap til det offentlige hjelpeapparatet
 • Gode IT kunnskaper.
 • Godkjent politiattest ved ansettelse. 

Personlige egenskaper

 • Engasjert og dedikert til oppgaven
 • Du er nytenkende og trygg i arbeidet med utvikling av nye tjenester som skal være bærekraftig i fremtiden.
 • Lojal
 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • God på relasjonsbygging
 • Systematisk og ryddig
 • Gode evner til å arbeide selvstendig, og evner til å samarbeide godt på tvers av tjenestesteder
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi kan tilby:

 • Faglige utfordringer på et spennende fagområde i stadig endring
 • Fokus på brukermedvirkning
 • En kommune i stor utvikling og endring

For stillingen gjelder:

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelsens skjer etter kommunale vilkår, på lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Deltagelse i kommunal pensjonsordning.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

Det kreves politiattest ved alle tilsetninger.

 

 • Bedrift
  Senja kommune
 • Søknadsfrist
  29.08.2022
 • Stillingsfunksjon
  Helse og Omsorg
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9300, FINNSNES
  SENJA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4702200
 • Se her for andre jobber fra Senja kommune
 • Oppdatert 09.08.2022