Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  09.11.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3244927
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fagkonsulenter søkes til spennende samarbeidsprosjekt, RusFact

Bydel Grünerløkka søker tre dyktige og engasjerte fagkonsulenter som skal yte langvarig oppfølging til mennesker med alvorlige ruslidelser etter FACT-modellen.

Fact-team er en tjenestemodell der kommune og spesialisthelsetjeneste samarbeider tett om å gi tjenester til pasienter som ellers ikke nyttiggjør seg det ordinære tjenesteapparatet. Modellen kombinerer to metoder for ambulant oppfølging. Intensiv teambasert oppfølging i kriser og ustabile perioder, og regelmessig oppfølging i stabile perioder (case-management).  RusFact er et samarbeidsprosjekt mellom Velferdsetaten, Lovisenberg DPS, og bydelene Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Grünerløkka.

RusFact er et høyt kvalifisert team der fagkonsulent arbeider tverrfaglig med bl.a lege, psykologspesialist, sykepleier og erfaringskonsulent. Teamet drar nytte av hverandres kompetanse i å gi tjenester til målgruppen voksne over 18 år med langvarige og sammensatte behov, som fører til nedsatt funksjon på en rekke livsområder på grunn av alvorlig rusmiddelbruk.

Teamet vil ha som oppgave å gi integrert behandling og oppfølging av rus- og psykisk lidelse, somatisk sykdom og samtidig støtte den enkeltes bedringsprosess i en vanskelig livssituasjon. Arbeid, familie, fritid og bolig er sentrale temaer i oppfølgingen.

Målgruppe er alle personer over 18 år med alvorlig rusmiddelbruk, med en ustabil tilknytting til tjenesteapparatet og som i dag ikke klarer å nyttiggjøre seg det eksisterende/ordinære tilbudet. De kan ha et stort forbruk av akutt- og korttidstilbudet innenfor helse- og velferdstilbudet. Tilstanden er oftest gjennomgripende og langvarig med funksjonstap og brukerne er i behov av samtidige kommunale- og spesialiserte tjenester. De må aktivt oppsøkes av et hjelpeapparat med samordnede, koordinerte og ambulante tjenester.      

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta oppfølging/behandling i et tverrfaglig team
 • Foruten rusproblematikk, ha fokus på psykisk- og somatisk helse
 • Bidra til faglige vurderinger/kartlegging i samarbeid med medisinske- og psykologfaglige spesialister
 • Arbeide etter FACT modellen og gi ambulante tjenester i nært samarbeid med kommune og spesialisthelsetjeneste, med frivillige og ideelle organisasjoner
 • Arbeide med pasient og nettverket for systematisk og målrettet planarbeid
 • Dokumentere og følge opp i fagsystemer i henhold til journalforskriften
 • Samarbeide med og veilede pårørende
 • Forebygge og intervenere ved kriser
 • Bidra til fagutvikling av teamet, delta på interne/eksterne kurs, veiledning
 • Samarbeide med bydelens øvrige tjenestetilbud   
Kvalifikasjoner
 • Må ha kjennskap til og erfaring fra arbeid i bydel og ønske å jobbe oppsøkende
 • Erfaring fra NAV sosial eller hjemmebaserte tjenester til målgruppen er ønskelig
 • Har erfaring fra arbeid med rusmiddelavhengige, - gjerne ambulant virksomhet på 1. linjenivå
 • Videreutdanning innen rusbehandling og/eller psykisk helsevern kan være en fordel
 • Det vil være en fordel om en har kjennskap til hjelpe- og behandlingsapparat i Oslo
 • Har god muntlige og skriftlig fremstillingsevne
 • Har gode IKT-ferdigheter og systemforståelse
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Er særlig engasjert og motivert til å arbeide med målgruppen.
 • Ser muligheter hos de vi skal gi tjenester til
 • Gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig
 • Er løsningsorientert, fleksibel og omgjengelig som person
 • Evner å organisere og strukturert eget arbeid
 • Er initiativrik, opptatt av læring og tar gjerne på seg nye og ukjente oppgaver
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Er effektiv, har stor arbeidskapasitet og kan jobbe under press
 • Gjennomføringsevne
Vi tilbyr

Spennende arbeidsoppgaver i et nytt prosjekt med bred kontaktflate innenfor bydelens tjenesteapparat og spesialisthelsetjenesten. Fast stilling i lønnstrinn 42, tilsvarende 565 800 per år.