Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Fagkonsulenter avdeling Skolebarn

Vil du bidra til at Stavangers barn får en trygg og god oppvekst?

 

I forbindelse med sykdom og fødselspermisjon søker avdeling skolebarn etter to faglig sterke, engasjerte og trygge fagkonsulenter, som ønsker å videreutvikle barneverntjenesten i samarbeid med barn, foreldre, ansatte og samarbeidspartnere.

Barneverntjenesten i Stavanger er en av Norges største, med 168 årsverk. Vi ønsker å være en åpen tjeneste der barn, ungdom og foreldre opplever å bli møtt med respekt og ha innflytelse.

Avdelingen har i dag 22 kontaktpersoner, samt avdelingsleder og tre fagkonsulenter. Som fagkonsulent skal du være pådriver for faglig utvikling i avdelingen. Du skal gi kontaktpersonene jevnlig veiledning og støtte, både individuelt og i gruppe.  Du bistår kontaktpersoner i arbeidet, og bistår i opplæring. 

Du har sammen med avdelingsleder ansvar for at faggruppens saker følges opp og at lovkrav følges. Stillingen innebærer også å være stedfortreder ved behov, med delegert faglig oppfølgingsansvar. Fagkonsulenter har avdelingsleder som sin nærmeste overordnede og inngår i avdelingens ledergruppe. 


Avdeling skolebarn har ansvar for å avklare meldinger, gjennomføre undersøkelser for barn primært i skolealder. Avdelingen følger også opp familier med behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Saksforberedelser og vitneførsel for Fylkesnemnda inngår som del av avdelingens arbeid.


  Arbeidsoppgaver:

  • Lede egen faggruppe og ha ansvar for gruppe- og prosessveiledning.
  • Være ansvarlig for at gruppas arbeidsoppgaver gjennomføres på en lovmessig, faglig og etisk måte, i samsvar med kommunens visjoner, verdier og ledelsesprinsipper
  • Melde og lukke avvik ved brudd på lov, forskrift og rutine.  
  • Holde deg oppdatert innen lovverk, rutiner, organisasjonsstruktur og strategisk og faglig retning i barneverntjenesten, med fokus på tilrettelegging for læring og nytenkning.
  • Bidra til trygt og godt arbeidsmiljø, faglig utvikling, samhold og trivsel.
  • Bidra til god samhandling mellom avdelingene, og godt samarbeid både internt og eksternt.
  • Deltagelse i ulike samarbeidsfora, prosjekter og informasjonsarbeid.
     

  Kvalifikasjoner:

  Bachelorgrad som sosionom eller barnevernspedagog – gjerne med relevant videreutdanning.  

  Minimum 2 års erfaring som kontaktperson i kommunalt barnevernsarbeid.

  Veiledningskompetanse og/eller veiledningserfaring vil bli vektlagt.

  Det vil bli påkrevd politiattest ved ansettelse.  

  Du har god muntlig- og skriftlig fremstillingsevne, og har god kjennskap til it-verktøy. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C2.

  Personlige egenskaper:

  • Du har stor arbeidskapasitet, er strukturert, tydelig og målrettet, raus og inkluderende. Fokus på trivsel er viktig, og du skaper trygghet i en hektisk arbeidshverdag.
  • Du har evne til å se gruppens samlede behov, og tar ansvar for riktige prioriteringer innenfor de ressurser som er til rådighet.
  • Du er faglig sterk, strategisk, analytisk og fleksibel, og har fokus på utvikling av gruppen, samt på avdelingen som helhet.
  • Du er god til å omgjøre utfordringer til muligheter og mål.
  • Evne og vilje til samarbeid gjennom barneverntjenestens verdigrunnlag; åpenhet, kjærlighet, ydmykhet og medbestemmelse.

  Vi tilbyr:

  • Trivelig arbeidsmiljø
  • Kantine
  • Firmabiler tilgjengelig/parkeringsordning (med forbehold om ledige plasser)
  • Fleksibel arbeidstidsordning
  • Lønn etter godkjent dokumentert ansiennitet i stillingskode 716800 Sosialkurator/771000 Tverrfaglig spesialist/771200 Stillingskode Master