• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4717389
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Fagkonsulent søkes til Språksenteret

Offentlig forvaltning

Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen er et ressurssenter for opplæring av nyankomne elever i grunnskolens innføringstilbud for elever fra 3.-10. trinn. Språksenteret har ansvar for kartlegging av alle nyankomne elever i Oslo, og ansvar for kartlegging ved individuelt inntak til videregåendeopplæring for elever med kort botid. Språksenteret tilbyr intensiv opplæring til nyankomne elever på 5.-10.trinn som en del av innføringstilbudet i Osloskolen. Språksenteret har også ansvar for Skolelostjenesten som jobber med den nasjonale minoriteten rom.

Språksenteret skal bidra til:

 • Et mer tilpasset opplæringstilbud for nyankomne elever etter alder, ferdigheter og skolebakgrunn
 • Kompetanseheving innenfor fagfeltet
 • Raskere inkludering – språklig, faglig og sosialt

Språksenteret har følgende hovedoppgaver:

 • Utadrettet virksomhet: Utvikle fagressurser og gi tilbud om kompetanseheving, veiledning og bistand til aktuelle skoler med innføringstilbud
 • Kartlegging: Kartlegge nyankomne elevers ferdigheter i språk og fag (3.-10.trinn) og ved individuelt inntak til VGS
 • Opplæring: Gi intensiv fag- og språkopplæring til nyankomne elever 5.-10. trinn. Språksenteret skal sammen med dagens alfabetiseringsgrupper og mottaksgrupper gi et godt og målrettet tilbud til hele bredden av nyankomne elever.

Les gjerne mer om Språksenteret på våre hjemmesider.

Vi søker nå en fagkonsulent til Språksenteret. Stillingen er tiltenkt kartlegging av nyankomne elevers ferdigheter i språk og fag (3.-10.trinn) og ved individuelt inntak til VGS.  Stillingen vil også inneholde arbeid med kompetansehevingstiltak og utviklingsarbeid knyttet til andrespråksfeltet og noe undervisning ved behov.

Arbeidsoppgaver:

 • Pedagogisk kartlegging av nyankomne elevers ferdigheter i språk og fag 3. -10. trinn og ved individuelt inntak til VGS
 • Skrive rapporter og rapportere
 • Møte enkeltelever og deres foresatte
 • Oppfølging i form av råd/veiledning og kurs for foresatte, ansatte og lærere
 • Utviklingsarbeid på andrespråksfeltet og utvikling av innhold i kartlegging av og opplæringstilbud for nyankomne elever
 • Undervisning ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Lærerutdannet på masternivå innenfor et undervisningsfag som er relevant for grunnskole
 • Minimum 60 studiepoeng i norsk som andrespråk
 • God kjennskap til språk-, lese- og skriveferdigheter i et utviklingsperspektiv
 • Erfaring fra arbeid med minoritetsspråklige elever på grunnskolenivå og/eller videregående skolenivå
 • Erfaring fra kartlegging og rapportskriving
 • Erfaring med bruk av det felles europeiske rammeverket for språk
 • God kjennskap til Kunnskapsløftet og læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter
 • Analytisk med svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Erfaring med bruk av saksbehandlingssystem, erfaring med Websak er ønskelig
 • Kompetanse i flere språk er positivt
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Høy arbeidskapasitet da det i perioder vil være stor arbeidsmengde
 • Fleksibel og forberedt på endrede oppgaver i stillingen
 • Evne og vilje til å bidra i utvikling og endring
 • Ambisiøs på elevenes vegne
 • Evne til å inngå en god relasjon til elever, foresatte og kolleger
 • Være villig til å ta i et tak der arbeidsoppgaver trengs utført

Vi tilbyr:

 • En spennende og meningsfull jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt og unikt arbeidsmiljø
 • Et faglig engasjert personale med høye ambisjoner
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til fastsatt lov- og avtaleverk

 

Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Gode lønns- og avtalevilkår som er fastsatt i lov og avtaleverk (kommunale vilkår)

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Originaler og kopier av attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. Søkere må benytte e-søknader.

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4717389
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune