Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Fagkonsulent Rus/psykiatri

Hillevåg og Hinna helse- og velferdskontor er et av 4 Helse- og velferdskontor i Stavanger kommune. Helse- og velferdskontoret fatter vedtak i kommunale tjenester etter helse- og omsorgstjenester og Pasientrettighetsloven.
Vi har ledig 1 vikariat i rus- og psykiatriteamet

Kvalifikasjoner:

-Du har 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning, bachelor.
-Du har kunnskap og erfaring innen rus psykisk helsearbeid- fortrinnsvis både fra spesialist- og kommunehelsetjeneste.
-Du har kjennskap til kommunal saksbehandling og lovverk.
-Du har gode fagkunnskaper i data. Erfaring i fagsystemet CosDoc er ønskelig.
-God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
-Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1.
-Gjelder ikke de med skandinavisk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Personlig egenhet vil bli vektlagt.
-Du liker systematisere, koordinere og samordne.
-Du er robust og klarer å stå i krevende saker over tid.
-Du er god til å prioritere i en travel hverdag.
-Du er god til å samarbeide både med kolleger og representanter fra andre instanser.
-Du har evnen til å se muligheter og løsninger i en hektisk arbeidssituasjon.

Vi tilbyr:

-Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.
-Gode pensjons og forsikringsordninger gjennom KLP.
-Stillingskode og lønn etter utdanning og erfaring.
-Oppstart etter avtale.