Ledig stilling

Stavanger Kommune

Fagkonsulent, psykisk helse og rus

Byfjord helse- og velferdskontor er et av byens fire helse- og velferdskontor. Kontoret har ca. 35 engasjerte ansatte, de fleste med helse- og sosialfaglig utdanning. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid for å utnytte kompetansen til beste for brukerne. Kontoret har ansvar for å saksbehandle, bestille og koordinere helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i kommunedelene Eiganes, Tasta, Rennesøy og Finnøy.   

Kvalifikasjoner:

 • For å ivareta en tverrfaglighet i teamet, er det ønskelig med bachelor innen sosialfag. 
 • Du har erfaring med brukergruppen, gjerne både fra kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.
 • Du har erfaring med kommunal saksbehandling av helse - og omsorgstjenester.
 • Du har gode IT- kunnskaper og erfaring med bruk av fagsystemet Cosdoc.
 • Dersom søker har et annet morsmål enn norsk, må det dokumenteres språkkunnskaper tilsvarende nivå C1. Gjelder ikke for søkere med skandinavisk som morsmål.
 • Du har førerkort for personbil

Personlige egenskaper:

 • Du vil kommunisere med brukerne både i møter og saksutredning. Vi legger vekt på at du kan uttrykke deg godt muntlig og skriftlig.
 • Du  er strukturert og liker å systematisere, koordinere og samordne.
 • Vi er på jakt etter deg som er robust og klarer å stå i krevende saker over tid, og som er god til å prioritere i en travel arbeidshverdag. 
 • Du er god til å samarbeide både med kolleger og representanter fra andre instanser.
 • Du har evnen til å se muligheter og løsninger i en hektisk arbeidssituasjon.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med mye humor.  
 • Fleksitid
 • Fadderordning
 • Nye, trivelige lokaler i sjøkanten i Byfjordparken
 • Personalkantine 
 • Lønn etter utdanning og erfaring.