Detaljer

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  28.01.2021
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3373592
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Fagkonsulent/ prosjektleder 100 % midlertidig st. USHT Innlandet (Oppland)

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er et nasjonalt satsningsområde. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet. Gjøvik kommune er vertskommune for USHT Innlandet (Oppland). USHT sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Med utgangspunkt i lokale behov skal USHT tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene i Innlandet. Videre skal USHT skal være pådriver for kunnskapsbasert praksis. 

 Nasjonale satsingsområder for USHT er:

 • Eldrereformen Leve hele livet
 • Demensplan 2025
 • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, herunder klinisk observasjonskompetanse
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Midlertidig stilling med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

Prosjektledelse innenfor ulike fagområder.

I samarbeid med kollegaer ved USHT bidra til at USHT oppfyller samfunnsoppdraget ved  å legge til rette for samarbeid, kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i Oppland. Videre bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis, bidra til innovasjon, delta med råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid, samt medvirke til og tilrettelegge for relevant forskning for kommunale helse- og omsorgstjenester i Oppland.

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner:
 • Søkere med 3-årig helse- og sosialfaglg høgskole-/universitetsutdanning med relevant master/videreutdanning kan søke. Videre ønsker vi at søker har kompetanse/erfaring innen prosjektledelse. Vi ser gjerne at søker i tillegg har kompetanse og/eller erfaring innenfor tjenester til personer med utviklingshemming, men dette er ikke et krav.

 • Vi ønsker å engasjere en medarbeider med initiativ og pågangsmot, og som ser utvikling som noe inspirerende og positivt. En tydelig person som har evne og vilje til å samarbeide, og som kan kommunisere og samarbeide med ulike fagmiljøer. 

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og god kunnskap i bruk av dataverktøy er nødvendig. 

 • Personlig egnethet, evne til nytenkning og fleksibilitet vil bli tillagt stor vekt.

 • Du må kunne disponere egen bil.

Vi kan tilby:
 • Du får en unik mulighet til å delta i spennende fagutviklingsprosjekter og innovasjonsprosesser  i tråd med nasjonale føringer.

 • Du får muligheten til å utvikle deg og tilegne deg ny kunnskap

 • Du vil samarbeide med faglig engasjerte medarbeidere med god kompetanse

 • Lønn etter avtale

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.