Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Fagkonsulent økonomi/HR

Offentlig forvaltning

 

Veitvet skole er en 1-10 skole som ligger i Bjerke bydel, rett ved Lillomarka og flotte turområder. Skolen ligger i et boligområde med buss og T-bane rett i nærheten.


Vi søker en strukturert og dyktig fagkonsulent i 100 % stilling til vårt kontor. Et velfungerende kontor er svært viktig for å sikre god drift av skolen. Vi leter derfor etter en person som har høye ambisjoner på vegne av skolen og seg selv, og som er profesjonell, initiativrik og har god systemforståelse. Som fagkonsulent vil du representere "hjertet av skolen" hvor du skal bidra til at skolen er et godt sted å være for både elever og ansatte, og hvor foresatte og eksterne aktører blir møtt med vennlighet og respekt. Du får en variert arbeidshverdag som krever god struktur, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet. Vi søker etter en person som er "hands-on"  , som har en utpreget godt systemforståelse og et varmt hjerte for elever. Hovedoppgavene vil være økonomi, lønn og HR.

Skolen har 87 ansatte og 625 elever. Administrasjonsstaben består av rektor, ass.rektor, 4 avdelingeledere, 2 konsulenter.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for økonomioppfølging  og rapportering, budsjettering, regnskap og lønn i samarbeid med rektor.
Ansvar for skoleadministrative systemer som  Lønn og HR. IST og Websak er under en av konsulentene
Bidra i arbeid med arbeidstidsavtaler og -plan,  lønns- og kompetansefastsetting  
Ansvar for økonomiaspektet i oppfølging av bygg i samarbeid med assisterende rektor.
Saksbehandling på avtalte områder

Ansvar for den administrative og økonomiske oppfølgingen av permisjoner, sykmeldinger og egenmeldinger, herunder refusjoner.
Betjene henvendelser fra elever, foresatte og ansatte ved behov.

Utarbeide og vedlikeholde lønnskostnadsark i samarbeid med rektor.

Ansvar for det økonomiske aspektet ved ansattes videreutdanning og stipend
Øvrige oppgaver fordeles i samarbeid med skolens ledelse

Kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning fra høyskole/ universitet, eksempelvis innen økonomi, administrasjon.

Lang og relevant erfaring kan kompensere formell utdanning.

Erfaring og god kompetanse på skoleadministrative systemer er en forutsetning. 

Erfaring og god kompetanse med regnskapsføring og budsjett, aller helst kjenne til Osloskolens adm systemer.

God kjennskap til relevant lovverk og forskrifter

Gode IKT-ferdigheter 

Gode referanser i forhold til samarbeid

God på kommunikasjon, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlig egnethet vi bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

Du er vennlig, tydelig, systematisk og strukturert

Du er serviceinnstilt og imøtekommende

Du er positiv, fleksibel, initiativrik og  tar i et tak ved behov og har stor arbeidskapasitet

Du er kreativ og løsningsorientert med elevenes behov i fokus 

Du trives med teamarbeid

Du motiveres av utfordringer

Du er raus og inkluderende i møte med personalet, elever og foresatte. 

Godt stabilt humør og evne til å spre glede og positivitet på arbeidsplassen


Vi tilbyr:

Kunnskapsrike og engasjerte kollegaer i et spennende lærende miljø

Tett samarbeid med skolens ledelse, høy tillit og frihet under ansvar.

Varierte arbeidsoppgaver

En mulighet til å være med på å utgjøre en avgjørende forskjell for våre elever

Et godt arbeidsmiljø og en skole i god utvikling

Lønns- og arbeidsvilkår i hht. lov og avtaleverk for Oslo kommune