Detaljer

 • Bedrift
  Askvoll kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2020
 • Sted:
  ASKVOLL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ASKVOLL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3049145
 • Se her for andre jobber fra Askvoll kommune

Fagkonsulent landbruk

Kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad har felles landbruksforvaltning frå 01.08.2020. 

Kontorstaden er Askvoll med kontordagar i Dale og Hyllestad.  Kontoret har 5 stillingsheimlar.

 

Oppgåvene ved landbruksforvaltninga vert:

 • Rettleiing og forvaltning av midlar etter jordbruksavtalen
 • Sakshandsaming og landbruksfaglege vurderingar i samband med lovforvaltning og næringsutvikling
 • Kontrolloppgåver og ajourhald av landbruksrelaterte register
 • Teknisk planlegging i landbruket
 • Kommunen sin sakshandsamar på saker opp mot utviklingsmidlar i landbruket og andre finansieringskjelder
 •  Fagleg rådgjeving og rettleiing
 • Sakshandsaming som gjeld tenesteeininga generelt, og andre oppgåver innan både jordbruk, skogbruk, viltforvaltning og miljøforvaltning

 

Vi ønskjer søkjarar med følgjande kvalifikasjonar:

 • Relevant utdanning/høgskuleutdanning innan landbruk og naturforvaltning
 • Det er ønskjeleg med bakgrunn og erfaring frå tilsvarande arbeid
 • Førarkort klasse B
 • Gode norskkunnskapar og god muntleg og skriftleg framstillingsevne
 • Gode personlege eigenskaper, med evne og vilje til positiv kommunikasjon og samhandling både kolligialt og puplikumsretta. Evne til å vere fleksibel og arbeide sjølvstendig
 • Kunnskap og erfaring i bruk av IKT-verktøy

 Personlege eigenskaper vert tillagt stor vekt ved tilsetjinga.

 

Vi kan tilby:
Spennande og allsidige arbeidsoppgåver
Eit godt fagleg og sosial miljø
Løn etter gjeldande tariffavtale
Tenestepensjon i KLP

Den som vert tilsett må kunne disponere eigen bil i tenesta.
Tilsetjing skjer på vanlege kommunale vilkår etter gjeldande lover, avtaler og reglement.