Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.10.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3224295
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Fagkonsulent

Osloskolen får hvert år mange hundre elever fra alle deler av verden som har det til felles at de ikke kan norsk når de kommer. Noen har mange års skolebakgrunn, andre få. Noen kommer fra krigsområder, andre barn av arbeidsinnvandrere fra forskjellige europeiske land. For å møte strømmen og større spredning av nyankomne elevers skolebakgrunn, etablerte Utdanningsetaten høsten 2014 et treårig prosjekt - Språksenteret. Dette ble gjort til en fast ordning fra høsten 2018. 

Språksenteret har faglig ansvar for innføringstilbud i Osloskolen, og vi kartlegger skole- og fagbakgrunn til alle nyankomne elever fra 3.-10.trinn. I tillegg kartlegger vi ved individuelt inntak til videregående skole for elever med kort botid. 

I forbindelse med at vi styrker vår utadrettede virksomhet på området særskilt språkopplæring i videregående opplæring søker vi etter en dyktig, selvstendig og engasjert pedagog med høy arbeidskapasitet.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i arbeidet med kartlegging ved individuelt inntak til videregående skole for elever med kort botid i Norge 
 • Videreutvikling av fag- og kartleggingsressurser til bruk i opplæring av nyankomne elever
 • Delta i relevant utviklingsarbeid knyttet til særskiltspråkopplæring i grunn- og videregående skole
 • Videreutvikling av kartleggingsverktøy og metoder ved individuelt inntak til videregående skole for elever med kort botid i Norge
 • Kartlegging av nyankomne elevers skolebakgrunn og progresjon i fag
 • Utarbeide skriftlig dokumentasjon og vurdering på norsk og engelsk
 • Samarbeid med andre skoler og instanser
 • Oppfølging i form av råd/veiledning og kurs for foresatte, ansatte og lærere i Osloskolen
 • Utadrettet virksomhet i form av blant annet veiledning og kurs
 • Samarbeid med andre relevante områder og instanser innenfor fagfeltet norsk som andrespråk
Kvalifikasjoner
 • Lærerutdannet på mastergradsnivå, gjerne innenfor norsk/nordisk/norsk som andrespråk
 • Formell kompetanse i norsk som andrespråk eller andrespråkspedagogikk
 • Erfaring fra opplæring av minoritetsspråklige elever, hovedsakelig fra videregående opplæring men gjerne også fra grunnskole
 • Erfaring fra dokumentasjon- og vurderingsarbeid
 • Erfaring med bruk og forståelse av Det felles europeiske rammeverket for språk 
 • God kunnskap om norsk som andrespråk
 • Svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter 
 • Høy arbeidskapasitet da det i perioder vil være svært stor arbeidsmengde
 • Evne og vilje til å bidra i utvikling og endring
 • Fleksibilitet, godt humør og evne til å takle nye faglige utfordringer
 • Evne til å arbeide analytisk, selvstendig og målrettet
Vi tilbyr
 • Dyktige og høyt motiverte kolleger 
 • Jobb i et fagmiljø med spennende utfordringer
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Du får være med å utvikle rutiner og videreutvikle innhold for nyankomne elever i Osloskolen
 • Mye ansvar, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med, i perioder, et svært hektisk arbeidsmiljø
 • Intern og ekstern opplæring
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Gode lønns- og avtalevilkår som er fastsatt i lov og avtaleverk (kommunale vilkår)