Detaljer


Fagfagarbeidere, studenter

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.

Fra 1. januar 2017 ble botilbudet for personer med utviklingshemming organisert i to virksomheter: Bo og aktivitet, Nord og Bo og aktivitet, Sør. Bo og aktivitet, Sør omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og det er til sammen 16 avdelinger i virksomheten. 2 av boligene i Hillevåg søker nå etter helgevakter, fast i tillegg til ekstravakter. Stillingsstørrelser fra 13-23%, både med arbeid annenhver, hver 3. og hver 4 helg, avhengig av hvilken bolig du skal jobbe i.

Krokåsveien er et av de eldste bofellesskapene i virksomheten hvor det bor 4 personer med mer omfattende pleie- og hjelpebehov. Det er behov for to helgevakter med jobb henholdsvis her 2. og hver 4. helg, samt ekstravakter.

Auglendsdalen er en veletablert bolig hvor det bor 4 godt voksne beboere med noen somatiske lidelser i tillegg til utviklingshemming. Det er behov for 2 helgevakter med arbeid hver 4. helg i langvakter, samt ekstravakter. 

Dersom du har et ønske om å jobbe i en spesifikk bolig, merk dette i søknaden.

Søknadsfrist:
14.03.2021
Arbeidsgiver:
Stavanger kommune
Stillingstittel:
Fagarbeidere, studenter
Stillinger:
7
Ansettelsesform:
Fast, Tilkallingsvikar
Webcruiter-ID:
4352432258
Startdato:
29.03.2021
Sosial deling :