Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagbioingeniør

Offentlig forvaltning

Ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (ImTra) i Kristiansand har vi ledig 100 % stilling som Fagbioingeniør ved Enhet for immunologi.

Ved intern tilsetting kan det bli annen ledig stilling i avdelingen.

Oppgi i søknaden dersom du ønsker å bli vurdert i den sammenheng.

Avdelingen har en aktiv og utadrettet virksomhet overfor avdelingene internt på sykehuset og primærhelsetjenesten. Vi vektlegger service og god kvalitet på arbeidet som utføres.

Avdelingen består av 3 enheter:

 • Enhet for immunologi
 • Enhet for tapping og produksjon
 • Enhet for blodtypeserologi

Avdelingen har legespesialister og i alt 31 stillinger. Blodbanken har eget vaktsystem med arbeid p.t. hver 4. helg. Fagbioingeniører inngår p.t ikke i øvrig vaktsystem i Blodbanken.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert bioingeniør.
 • Erfaring fra arbeid innen immunologi eller annet laboratorierelatert vil bli vektlagt. 
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Sterk faglig pådriver, kvalitets- og ansvarsbevisst.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Høy grad av tilstedeværelse og serviceinnstilling.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt.

Vi tilbyr:

 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Utfordrende og variert arbeid