Fagbioingeniør

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Da kan du være den vi søker.

Ved Laboratorium for medisinsk biokjemi har vi nå ledige stillinger for:

  • Fagbioingeniør – Prøvetaking og pasientnær analysering i 100 % fast stilling fra 01.02.22.
  • Fagbioingeniør – Hematologi i 100 % vikariat fra 01.02.22 – 31.01.23

Ved internt opprykk vil det bli ledig stilling som bioingeniør.

Laboratorium for medisinsk biokjemi betjener sykehusets egne pasienter, samt polikliniske pasienter. Laboratoriet utfører cirka 1 100 000 analyser årlig innen medisinsk biokjemi, immunologi, hematologi og koagulasjon. Avdelingen har poliklinikk som mottar pasienter til prøvetaking og EKG, samt et osteoporoselaboratorium som utfører bentetthetsmålinger.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende, sosialt og hyggelig, og er preget av åpenhet og gjensidig respekt. Vi har tilpasset opplæring for alle nyansatte.

Arbeidsoppgaver fagbioingeniør:

• Delta i den daglig driften av avdelingen
• Medansvarlig for oppfølging av kvalitetskontroll og kvalitetssikringsarbeid.
• Medansvarlig for vedlikehold og feilsøking
• Veiledning/opplæring av (ny)ansatte og bioingeniørstudenter
• Stillingen inngår i avdelingens vaktturnus.
• Andre funksjoner kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner:

• Autorisert bioingeniør
• Praktisk erfaring fra fagområdet
• Personlig egnethet vektlegges
• Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt
• Ansvars- og kvalitetsbevisst
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger

Merk hvilken stilling du søker på i søknaden.