Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Fagarbeidere/ studenter helg

EMbo Stavanger søker etter 3 engasjerte fagarbeidere/ studenter helse og sosialfag i helgestillinger til vårt bofellesskap som starter opp sommeren 2022.

EMbo Stavanger har ansvar for å gi et bo- og omsorgstilbud til enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-18 (20) år.

Vår oppgave er å gi omsorg, skape en trygg og forutsigbar hverdag som støtter og motiverer til selvstendighet, mestring av eget liv og integrering i det norske samfunnet. I arbeidet vårt samarbeider vi blant annet med barneverntjenesten, skole, verge og frivillige organisasjoner. EMbo Stavanger har i dag et botilbud til 10 enslige mindreårige flyktninger. Vi bosetter ungdommer i institusjon og i bofelleskap. Alle botilbudene  våre ligger i ulike bydeler og er integrert i det lokale nærmiljøet.

Vi har behov  for 3 fagarbeidere/ studenter helse og sosialfag i helgestillinger ved vårt bofellesskap. Arbeidstiden er turnus dag/kveld i opptil 12 timers vakter. En har en møtedag og arbeidshelg hver 4. helg.

Alle stillingene er faste stillinger.

Alle stillingene er ledige og ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedoppgaven din vil være å delta aktivt i ungdommens daglige praktiske og personlige gjøremål. Dette kan være oppfølging av skolearbeid, fritidsaktiviteter, gjøre ungdommene kjent med byen og oppgaver i boligen. Som fagarbeider vil du også ha et ansvar for daglige praktiske oppgaver som vanligvis skjer i et hjem. Du får også en del praktiske oppgaver som følger med inn- og utflytting.
 • Det blir en viktig oppgave å gi ungdommene omsorg og trygghet, og gi dem mulighet til å bli selvstendige med utgangspunkt i den enkelte sine behov og muligheter. Du vil også kunne få et ansvar for oversikt, kontroll og veiledning opp mot ungdommens økonomi.
 • Du får være med å utføre målrettede individuelle tiltak og planer. Du får også ansvar for å rapportere både muntlig og skriftlig.
 • Du skal bidra til godt samarbeid, gode overlappinger og faglige innspill både med dine kollegaer i EMbo og våre samarbeidspartnere. 

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha fagbrev innen helse- sosialfag/ pedagogiske fag eller student innen helse og sosialfag.
  Erfaringer med flerkulturell arbeid, flyktninger eller med ungdommer.
 • Du må ha kunnskaper nok om det norske samfunn til å kunne gi ungdommene nødvendig støtte og veiledning.
 • Du må ha fylt 23 år.
 • Kunnskap om TBO.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Dokumentasjon på språktest må medbringes evt. intervju. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.  
 • Ønskelig at en har anledning til å ta ekstravakter i ferieavviklinger m.m.

Personlige egenskaper:

 • Vi ser etter deg som trives god når arbeidshverdagene ikke er like og kan håndtere uforutsette hendelser. Du har spesiell interesse for- og trives med å jobbe med ungdommer og ser den enkelte ungdommen og deres behov.
 • Du trives med å arbeide tett sammen med kollegaer.
 • Du kan lett se hva som må gjøres og tar eget initiativ til å løse arbeidsoppgaver.
 • Trives med å gjøre aktiviteter med ungdommene som bor i EMbo.

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Arbeidstid turnus dag/kveld
 • Et arbeidsmiljø preget av mangfold og flerfaglighet.
 • Lønn etter ansiennitet, stillingskode:
 • 7517XX Fagarbeider. Årslønn 363 700-446 000
 • 601406 Studentavlønninger helse og sosialfag: Avsluttet 1 år 341 900, avsluttet 2 år 358 500, inn i siste semester og i påvente av godkjent bachelorgrad 375 300.