Ledig stilling

Østre Toten kommune

Fagarbeidere og assistenter i grunnskolen 2024/2025

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted
Grunnskolene i Østre Toten kommune består av 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Nærmere opplysninger om hver skole finnes på hjemmesiden www.ototen.no

Fakta om stillingen
Vikariater av varierende varighet og størrelse i skole og SFO. Vi trenger vikarer for våre fast tilsatte barne- og ungdomsarbeidere og assistenter ved kortere og lengre fravær. Tilsetting skjer kontinuerlig.

Krav til søker
Det er ønskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Personlige egenskaper:
- Positivitet
- Faglig engasjement
- Fleksibilitet
- Gode samarbeidsevner

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder er påkrevet.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi kan tilby
Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordninger.

Lønn fastsettes ut fra leverte vitnemål og attester og skjer i henhold til lønnstabell i Hovedtariffavtalen.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Søknad sendes
Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ototen.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår HR avdeling på HRKOM@ototen.no
Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.