Detaljer


Fagarbeider ved Ungdommens hus, 50 % fast stillling

Kort om stillingen

Vi har ledig en 50 % fast stilling som fagarbeider ved Ungdommens hus. Stillingen innebærer kveldsarbeid tre kvelder i uka og har en kontordag i uka. I tillegg skal du være voksenkontakt for Ungdomsrådet. Stillingen er ledig fra fra 20. mars 2021.

Om oss

Ungdommens hus er en avdeling som tilhører virksomhet for kultur og fritid, og er et møtested og aktivitetssenter for ungdom i alderen 7. trinn til 18 år. Vi holder til midt i Røros sentrum og har åpent inntil tre kvelder i uka. Her er det ungdommene selv som skal være med på å bestemme ønsker og innhold. Huset trenger tydelige voksne klubbmedarbeidere som skal oppmuntre og tilrettelegge, skape trygghet og omsorg, være rådgiver og skape engasjement, slik at de unge blir sett og inkluderes.

Kvalifikasjoner
 • utdannet barne- og ungdomsarbeider 
 • erfaring med barne- og ungdomsarbeid, gjerne fritidsklubberfaring
 • ønskelig med førerkort klasse B
 • det legges vekt på personlig egnethet
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • planlegge, tilrettelegge og gjennomføre tiltak/tilbud for ungdom på klubbkvelder
 • pålagt kveldsarbeid 3 kvelder i uka (13 timer). Åpningstider klubbkvelder: Mandag og onsdag 18-22, torsdag 19-22
 • å være sosial/tilgjengelig for ungdom ut fra de unges egne ønsker og behov
 • voksenkontakt med ansvar for Ungdomsrådet i Røros kommune
 • en fast kontordag i uka (dagtid 5 timer)
Personlige egenskaper
 • positiv og har godt humør
 • samarbeidsvillig og evne til grensesetting
 • praktisk, selvstendig og med gode kommunikasjonsferdigheter
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 8. mars

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Ove Testad, tlf 91 81 03 47, epost: ove.testad@roros.kommune.no eller virksomhetsleder Morten Tøndel, tlf. 97 76 15 09, epost: morten.tondel@roros.kommune.no

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. politiregisterloven § 39 og politiregisterforskriften § 34-12. 

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48 19 11 47 eller epost: akd@roros.kommune.no

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.