Fagarbeider Teknologi- og industrifag

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ytre Namdal videregående skole har 100% midlertidig fagarbeiderstilling innen utdanningstilbudet Teknologi- og industrifag skoleåret 2021-2022 fra 11.08.21.

Ytre Namdal videregående skole er lokalisert i tettstedet Rørvik i Nærøysund kommune. Skolen har 270 elever og 60 ansatte. Ytre Namdal er en region i vekst og har gode tjenestetilbud. Ytre Namdal videregående skole har et tett og godt samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og tar samfunnsutviklerrollen på alvor. 

Skolen har 6 utdanningsprogrammer. Disse er Studiespesialisering, Naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag og Teknologi og industrifag.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Stillingen har  måneders prøvetid. Stillingen krever politiattest. 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er knyttet opp mot tilrettelagt opplæring på programområdet Vg1 Teknologi- og industrifag.

Kvalifikasjoner:

Relevant fagbrev og bred yrkeserfaring

Erfaring fra arbeid med målgruppen

Beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy

Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig (nivå B2)

Personlige egenskaper:

Interesse for ungdom og evne til å skape gode relasjoner i en hektisk hverdag

Evne til å stimulere og engasjere elever i læringsaktiviteter ut fra elevenes forutsetninger

Evne til å skape et godt læringsmiljø

evne til å samarbeide godt med elever og kollegaer i et arbeidsfellesskap

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Utviklingsorientert

Vi tilbyr:

Et støttende og utviklingsorientert praksisfellesskap

Gode tilrettelagte undervisningsarealer

Gode forsikrings- og pensjonsordninger