Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  21.09.2020
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3125505
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fagarbeider/støtteassistenter

Halden kommune søker fagarbeider / støtteassistenter i 60 til 100 % fast stilling med oppstart snarest. 

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Tilrettelagt tilbud barnehage er administrativt lagt til kommunalavdelingen for undervisning, oppvekst og kultur. Støtteassistenter i Halden kommune skal gi barn som går i barnehage og som har nedsatt funksjonsevne, et egnet individuelt tilrettelagt tilbud. Nærmeste overordnede er enhetsleder for Tilrettelagt tilbud barnehage.
Enhet Tilrettelagt tilbud barnehage består av spesialpedagoger, støttepedagoger, fagarbeidere og støtteassistenter. Avdelingen holder til i Familiens hus og er samlokalisert med Halden kommunes helsesøstertjeneste, barnevernstjenesten og PP-tjenesten.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

I samarbeid med barnehagen gi barn med nedsatt funksjonsevne et tilrettelagt barnehagetilbud, slik at barnet kan nyttiggjøre seg barnehagetilbudet på lik linje med andre barn i barnehagen.
Sammen med barnehagen planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske arbeidet rundt enkeltbarn.
Delta i utarbeiding av IPS og halvårsplaner i samarbeid med barnehagen.

Det må regnes med endringer ved nytt barnehageår med henhold til arbeidsplassering og arbeidstid. 

Øskede kvalifikasjoner og utdanning:

Autorisert barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning/praksis.
Erfaring innen arbeid for barn med nedsatt funksjonsevne er ønskelig

 Personlige egenskaper: 

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Være fleksibel i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgaver
Høy arbeidskapasitet
Evne til å arbeide selvstendig og i team

Faglig fokus og vilje til etisk refleksjon rundt egen praksis er viktig

Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby
Varierte og spennende arbeidsoppgaver
Muligheter for veiledning og månedlige personalmøter med arbeidsrelaterte temaer.
Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som kommer frem av lover, reglement og tariffavtaler.

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet