• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4680100
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 23.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Fagarbeider / relevant bachelor grad

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Seksjon for Bo, Aktivitet og Avlastning er en seksjon under Helse og omsorg i Kongsberg kommune. Vi yter tjenester til mennesker med behov for bistand som følge av funksjonshemming og/eller psykisk lidelse. Tjenstemottakerne har i hovedsak komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidelser eller atferdsproblematikk. Tjenestene ytes i boliger med heldøgns omsorgstjenester, på arbeids- og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge. 

I vår avdeling Abelsgate / Christies vei har vi ledige stilinger i nyopprettet botiltak i omsorgleilighet ved Solstad. Der har vi: 

 • Flere stillinger opp mot 70%, med arbeid kveld og helg. Vi har helger med enkle og doble vakter og arbeid enten 2. hver / 3. hver / 4. hver helg. 
 • Det er også ledig helg med våkne netter 

Innhold i stillingene
Vi søker medarbeider med kompetanse på tjenesteutøvelse overfor mennesker med komplekse bistandsbehov knytte til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidelser og atferdsproblematikk. Som ansatt skal du legge til rette for, og gi gode tjenester til brukeren i samarbeid med personalet forøvrig. Du skal ha nært samarbeidmed beboer, pårørende/hjelpeverger og eventuelle tverrfaglige samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med fokus på gode rutiner
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring  

Krav og ønsker til deg 

 • Kjennskap til brukergruppa
 • Du liker å jobbe med og motivere personer med endringer i livet 
 • Gode ferdighteter i data, dokummentasjon og kommunikasjon
 • Evne til samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Kunne ta ansvar
 • Evne til å gi og ta imot veiledning
 • Stor arbeidskapasitet
 • Kunnskap og erfaring knyttet til Helse og omsorgstjenste loven kap 9

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Formelle kvalifikasjonskrav
Autorisasjon som helsefagarbeider / vernepleier evt andre helseog sosial faglige / pedagiske bechelor.  Studenter på sykepleier/ vernepleier vil bli vurdert for enkelte av stilingene. 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4680100
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 23.06.2022