Ledig stilling

Haugesund kommune

Fagarbeider/ Rekrutteringsstilling 25,18 %

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester (tidligere Tiltaks- og boligenheten) gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 300 ansatte, i tillegg til familieavlastere.

Mårstien Avlastningshjemmet ligger nord i Haugesund og er en avdeling som gir tjenester til barn og unge voksene med utviklingshemming og ulike fysiske funksjonshemninger. 

Tilrettelagte tjenester er i en spennende prosess der fagutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid står i fokus. Vi ønsker hele tiden å utvikle oss og forbedre tjenestene våre. Om du vil være med å forme vårt avlastningstilbud for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og utviklingshemning, vil vi gjerne ha deg med på laget!

Mårstien avlastning  vil i løpet av kort tid starte opp et nytt team som skal jobbe med barn og unge med diagnosene utviklingshemning og autisme. Der vil i den anledning være behov for nye helsefagarbeidere. Vi søker personer som har interesse for helsefaget og har erfaring fra arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelse og utviklingshemning og atferd som utfordrer. Vi ønsket at søkere har kjennskap til målrettet miljøarbeid og kunnskap om Helse- og omsorgstjensteloven kapittel 9 og arbeid i tråd med dette lovverket. Det vil bli gitt veiledning av miljøterapeuter og helsefagarbeidere med god kjennskap til barna.  

Fagarbeidere er en del av et team sammen med andre miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter. Fagarbeider har ansvar for at tiltak og faglige planer utarbeides, følges og evalueres. I Mårstien setter vi barna og voksene i fokus og er opptatt av at de skal få gode opplevelser tilpasset dem.

Vi er på utkikk etter deg som har erfaring med:

 • arbeid med voksene, barn og unge med utviklingshemming/psykiatri
 • arbeid med utfordrende atferd og somatisk pleie
 • arbeid med fysisk funksjonshemninger 

Kvalifikasjoner:

 • fagarbeider med norsk autorisasjon, eller påbegynt helsefaglig utdanning som vernepleier
 • ufaglærte med minimum fire års erfaring fra fagfeltet kan også vurderes
 • barne- og ungdomsarbeidere vil også kunne vurderes
 • det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen
 • søker må ha ordinært førerkort klasse B
 • kjennskap til gjeldende lovverk 

Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Haugesund kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som er:

 • brukerorientert
 • initiativrik og løsningsfokusert
 • positiv og kreativ 
 • opptatt av å gi gode tjenester til beboere

Du har: 

 • god evne til etisk og faglig refleksjon

Du kan: 

 • fungerer godt i team, men kan også jobbe selvstendig
 • kan gi og ta imot veiledning.

Vi tilbyr:

 • 25,18 % fast stilling, ordinær turnus med langvakter, 14 timer,  for tiden hver fjerde helg. En stilling har korte vakter annenhver helg.
 • lønn fastsatt i henhold til tariff og gjeldene lovverk
 • en utfordrende og spennende jobb i et aktivt  arbeidsmiljø, med engasjerte kolleger
 • en arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling
 • god senior politikk
 • fokus på HMS arbeid
 • en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA) 
 • Vernepleierstudenter og sykepleierstudenter kan inngå skriftlig avtale om stipendordning for 1 år der de binder seg til  arbeide 10 helger i året, samt minst 5 uker som ferievikar i forbindelse med ferieavvikling om sommeren, jf. retningslinjer