Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Fagarbeider/rekruttering/hvilende natt 37,56 %

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorg tjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger.

Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytting til døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for avlastning for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familie avlaster. 

Stallvegen 35 ligger nord i Haugesund og er en avdeling som gir tjenester til 8 unge voksne mennesker med utviklingshemming og ulike fysiske funksjonshemninger. De bor i egne leiligheter, disponerer et trivelig fellesareal. Boligen er godt tilrettelagt med ulike hjelpemidler for beboere og personal.

Helsefagarbeider er en del av et team sammen med miljøterapeuter og fagarbeidere på avdelingen. De er i samråd med andre i teamet ansvarlig for å følge vedtak og planer. Vi søker personer som har interesse for helsefaget og har erfaringer med arbeid med mennesker med utviklingshemming,  utfordrende atferd, somatisk pleie, fysisk funksjonshemming og  psykiatri.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider med norsk autorisasjon eller påbegynt helsefaglig utdanning. Andre som har interesse av å starte utdanning innen lignende arbeid kan også søke. Vernepleierstudenter oppfordres til å søke.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • Erfaring med lignende arbeid
 • Kjennskap til gjeldende lovverk, blant annet lov om helse- og omsorgstjeneste kapittel 9.
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig. 

Personlige egenskaper:

Du er: 

 • brukerorientert 
 • initiativrik og løsningsorientert
 • positiv og kreativ
 • opptatt av å gi gode tjenester til beboere

Du har: 

 • god evne til etisk og faglig refleksjon
 • godt humør

Du kan: 

 • fungere godt i et team, men kan også jobbe selvstendig
 • gi og ta i mot veiledning

Vi tilbyr:

 •  37,56 % stilling som hvilende nattevakt. Lønnsbrøk 25,04 %
 • Turnusen har for tiden arbeid hver 3. helg med vaktlengde på 10 timer. Turnusen består av hvilende nattevakter.
 • Lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldene avtaler
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass under utvikling som utfordrer og gir muligheter til faglige og personlig utvikling
 • God senior politikk
 • Fokus på HMS arbeid