Ledig stilling

Trondheim Kommune

Fagarbeider Idrett, park og skog

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Trondheim bydrift, avdelingen Idrett, park og skog er det ledig ti faste 100 prosent stillinger som arbeider. Arbeidsoppgavene er primært knyttet til drift og vedlikehold av byens parker, grøntanlegg, tur- og friområder og våre idrettsanlegg.

Trondheim bydrift holder byen ren, sørger for rent vann og daglig drift for byens over 200 000 innbyggere. Trondheim bydrift er en kommunal enhet med cirka 330 årsverk. Oppgaver som knytter seg til drift og vedlikehold av kommunaltekniske tjenester ivaretas av avdelingene Idrett, park og skog, Veg, Vann og avløp. I tillegg har vi avdelingene Analysesenteret, Administrativ- og Teknisk støtte og SHA-avdeling.

Idrett, park og skog  skal drifte idrettsanlegg, parker og friområder i Trondheim kommune til glede og nytte  for byens innbyggere. Liker du et variert spekter av arbeidsoppgaver? Er du driftig og arbeidssom og trives når ingen dager er like? Vi søker deg som ønsker å bidra til å styrke avdelingen og bidra til at Trondheim er en god by å bo i og besøke.

Arbeidsoppgaver:

 • Drift og vedlikehold av byens parker og grøntanlegg
 • Drift og vedlikehold av kommunale tur- og friområder for eksempel skogrydding, trebeskjæring
 • Drift og vedlikehold av byens kommunale idrettsanlegg
 • Drift og vedlikehold av skøytebaner og skiløyper
 • Opparbeidelse av nye anlegg og vedlikehold av eksisterende
 • Transportoppdrag

Stillingene innebærer turnusarbeid i store deler av året.

Arbeidsoppgaver og oppmøteplass kan variere med enhetens behov. 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen anleggsfag, anleggsgartnerfag, gartnerfag, byggtekniske fag eller idrettsoperatør eller tilsvarende. Relevant erfaring fra lignende arbeidsoppgaver kan kompensere for utdanningskravet
 • Førerkort min kl B
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Førerkort kl C1 eller kl C
 • Førerkort kl T (142)
 • Maskinførerbevis

Personlige egenskaper:

 • Ha evne til å ta ansvar
 • Ha evne til kommunikasjon og samarbeid
 • Ha evne til å arbeide selvstendig
 • Være fleksibel i forhold til skiftende arbeidsoppgaver
 • Være en god bidragsyter til arbeidsmiljøet

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vil det legges vekt på formell og uformell kompetanse, personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen og hvordan søker utfyller arbeidsgruppen forøvrig. Referanser fra tidligere arbeidsforhold vil bli vektlagt. Innplassering i stillingskode avhenger av formell kompetanse og erfaring.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å ta videreutdanning
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser dine ferdigheter og erfaringer. Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.