Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Fagarbeider, hvilende natt

Offentlig forvaltning

Tlrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorg tjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning,. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunenes BPA ordninger. 

Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for avlastning til barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. i tilrettelagte tjenester er det ca 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlaster.

Kvalamarka 35 ligger nord i Haugesund og er en avdeling som gir tjenester til 10 voksne mennesker med utviklingshemming og ulike fysiske/ psykiske funksjonshemninger. De bor i egne leiligheter tilknyttet personalbase med heldøgns bemanning.

Fagarbeider, hvilende natt, jobber sammen med en våken nattevakt. Vi søker personer som har interesse for helsefag, er i utdanningsforøp innen fagfeltet og har gjerne erfaring i arbeid med mennesker med utviklingshemming, utfordrende atferd og psykiatri. 

 

Kvalifikasjoner:

 • helsefagarbeider/ omsorgsarbeider/ hjelpepleier med norsk autorisasjon. 
 • høyskolestudenter innen helsefaglig retning, vernepleier/ sykepleier, oppfordres til å søke da stillingene er fine å kombinere med studier. 
 • det er krav om tilfredstillende politiattest for tilsetting i stillingen
 • ønskelig med erfaring fra liknende arbeid
 • ha noe kunnskap om Helse og omsorgstjenesteloven
 • norsk er arbeidspråket i Haugesund kommune. du må snakke, lese og skrive så godt norsk slik at du kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgaver selvstendig.

 

Personlige egenskaper:

 • selvstendig med gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • brukerorientert
 • positiv og kreativ
 • målrettet og systematisk
 • handlings og løsningsorientert
 • har god evne til etisk og faglig refleksjon
 • har godt humør
 • liker å være sammen med og snakke med mennesker
 • fungerer godt i et team
 • kan ta i mot veiledning

Vi tilbyr:

 • Fast stilling 3x stillingsprosent: 67,37% og lønnsprosent 41,08
 • hvilende nattevakt i team med en våken nattevakt
 • turnus for tiden hver 3. helg med vakter inntil 10,25 timer
 • lønn fastsettes i henhold til tariff og gjeldende avtaler
 • en lærerrik, utfordrende og spennende jobb
 • en arbeidsplass som utfordrer og gir mulighter til faglig og personlig utvikling
 • intern undervisning
 • god seniorpolitikk
 • stipend ordning for vernepleie/ sykepleier studenter med 20.000,- i året, mot at du binder deg i avtaleperioden til å jobbe 10 helger og 5 uker i sommerferien.