Ledig stilling

Bergen kommune

Fagarbeider - Hjemmesykepleie

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter flere motiverte helsefagarbeidere som ønsker å jobbe med hjemmeboende, primært eldre. Avdelingen vår i Ytre Sandviken Omsorgsteam søker etter to nye kollegaer til faste 100 % stillinger. Vi starter arbeidsdagen vår i Ladegårdsgaten 67, sammen med ansatte fra Indre Sandviken Omsorgsteam. Avdelingen består av helsefagarbeidere og assistenter/studenter, med avdelingsleder og fagansvarlig som er utdannet sykepleier. Denne måten å organisere tjenesten på, der alle sykepleiere i hjemmesykepleien er organisert i ett eget team forteller vi gjerne mer om i ett intervju. Det medfører at våre fagarbeidere får en nøkkelrolle i Omsorgsteam. 

 

Hjemmesykepleien har ansvar for ulike oppgaver knyttet til å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Hjemmebaserte tjenester har et særlig fokus på kartlegging av nye pasienter, på å benytte tilgjengelig verktøy for vurdering av forverret tilstand, ernæringsoppfølging er også viktig for oss. Du vil oppleve at det er stor variasjon i arbeidshverdagene, og at det er rom for å bidra inn med faglige vurderinger. Vi søker etter ansatte som lykkes med å bygge gode, trygge relasjoner og sikrer god kommunikasjon med de som mottar tjenester, samt deres pårørende. For å sikre en best mulig arbeidshverdag for alle ansatte, er vi opptatt av å god kommunikasjon internt i personalgruppen. Du vil få et utvidet ansvar for noen pasienter, der du følger opp etter primærsykepleiesystemet. 

 

Du har gjerne noen års erfaring fra sykehus eller sykehjem, men den rette kandidaten kan også være nyutdannet. Vi vil gjennom din søknad gjerne bli kjent med dine ressurser. Om du vil vite mer om oss, og vår arbeidshverdag så ring oss gjerne.

 

Stillingene er p.t. turnusstillinger med arbeid dag/kveld og hver 3. helg og oppstart etter avtale. Fra desember 2022 planlegger vi årsturnus. 

Det er krav om tilfredsstillende politiattest og autorisasjon i henhold til gjeldende regelverk før ansettelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Du yter variert pleie til hjemmeboende, der primærsykepleiesystemet er førende
 • For å nå våre målsetninger, jobber vi kunnskapsbasert og har de siste årene fått tilgang til nye verktøy og benytter MobilOmsorg og ulike apper
 • Du vil få tildelt en sekk med utstyr som benyttes i arbeidet med tidlig oppdagelse av forverret tilstand
 • For å forflytte oss mellom oppdrag bruker vi både bil, el-sykkel og gange
 • Dokumentasjon er en viktig del av arbeidshverdagen, både det å dokumentere selv men også det å søke etter siste kunnskapsbaserte praksis 
 • Vi søker etter aktive medarbeidere som bidrar til et godt arbeidsfellesskap
 • Våre fagarbeidere bistår med oppfølging av lærlinger og opplæring av nyansatte
 • Vaktkoordinator rolle på kveld og helg
 • Da omorganisering av tjenesten er ny, vil det kunne medføre noe endring i arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Gyldig autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, ambulansemedarbeider
 • Har du videreutdanning i tråd med enheten sin kompetanseplan så verdsettes dette
 • Førerkort kl. B, og gjerne erfaring bak vektlegges
 • Gode norskkunnskaper, det er forventet at du kan kommunisere klart og tydelig både skriftlig og muntlig (ved behov må dette dokumenteres)
 • Ønskelig med kunnskap om og erfaring fra kommunale helsetjenester, men også annen erfaring innen helse
 • Grunnleggende datakunnskaper, mobiltelefon og PC er viktige arbeidsverktøy

Personlige egenskaper:

 • Hjemmesykepleien passer godt for deg som trives med å jobbe selvstendig, og som kan ta vurderinger og avgjørelser. Er du strukturert av natur vil dette være en styrke i forhold til primærsykepleiesystemet. Vi søker særlig deg som er positiv, ser muligheter og bidrar til utvikling. Som ansatt i hjemmesykepleien i Ytre Sandviken Omsorgsteam er det en fordel om du trives både ute i frisk luft og inne på kontoret. Personlig egnethet vektlegges i stor grad gjennom intervju. 

Vi tilbyr:

 • Som Fagarbeider i hjemmesykepleien Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus vil du få en interessant og utfordrende jobb blant faglige kollegaer. Ingen dager er like, og arbeidsoppgavene er varierte.
 • Du vil få muligheten til å være med og påvirke prioriteringer i egen arbeidshverdag.
 • Vi legger til rette for opplæring og veiledning, om du er nyutdannet eller kommer fra en annen tjeneste.
 • Hjemmesykepleien er i utvikling, og det er muligheter for videreutdanning på Fagskolenivå
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Per i dag har vi turnus på dag og kveld, innen rammene fra 7.30 - 22.30 med vakter hver 3. helg, vi starter med årsturnus desember 2022