Fagarbeider / Assistenter

Stavanger Kommune

Dagsenter og avlastning gir helsetjenester som bidrar til at den enkelte får vekst og utvikling gjennom sosialt samvær, aktiviteter og opplevelse av mestring. I vårt arbeid vektlegges brukermedvirkning med fokus på å fremme brukers autonomi. Pårørende er en verdifull ressurs i vårt daglige arbeid. Og vår faglige plattform er Positiv atferds Støtte (PAS). Vi har rundt 550 ansatte fordelt på tre seksjoner: seksjon Avlastning, seksjon Bolig og seksjon Dagtilbud..

Tjensvoll Aktivitetssenter og SFA er en del av seksjon Dagtilbud. Tjensvoll SFA er et skolefriavlastningstilbud for ungdommer med ulike bistandsbehov. SFA er et tilbud etter skoletid for elever i videregående skole. SFA er en arena hvor ungdommene får utviklet sin sosiale kompetanse gjennom ulike aktiviteter. Ansatte er sentrale i SFA sin planlegging og gjennomføring av aktiviteter.

Fra og med i dag har vi ledige stillinger i 50 % alle ukedager.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil sammen med dine kollegaer ha ansvaret for å organisere og delta i aktiviteter sammen med elevene 
 • Personalet jobber tett sammen som et team.
 • Som primærkontakt vil en delta i samarbeids- ansvarsgruppemøter med HVK, skole og foresatte.

 

 

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev
 • Erfaring fra lignende arbeid er en fordel og kan kompensere for manglende godkjent utdanning. 
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må det dokumenteres språknivå tilsvarende B1.                                                                                                                              Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt..

 

Personlige egenskaper:

 • Du ser elevene.
 • Du liker å jobbe med ungdom.
 • Du Jobber selvstendig og i team.
 • Du er tydelig og uredd.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Du er positiv og imøtekommende. 
 • Du liker utfordringer og trives med aktiviteter ute og inne. 
 • Menn oppfordres til å søke.
 • Det forventes at en kan jobbe hele dager i forbindelse med planleggingsdager, 3 uker etter skoleslutt og andre skoleferier.

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø og muligheter til faglig og personlig utvikling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Gode velferdsordninger
 • "Hjem-jobb-hjem" avtale.
 • Lønn etter utdanning og ansiennitet.

Stillingskode  751703/ 707603 Fagarbeider med årslønn i 100 % stilling kr. 3508000 - 430000etter ansiennitet.

Stillingskode 658300 Assistent med årslønn i 100 % stilling kr. 301500 - 405100etter ansiennitet.