Ledig stilling

Lyngdal kommune

Fagarbeider - Assistent i skole

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 900 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest. 

FASTE OG MIDLERTIDIGE STILLINGER SOM FAGARBEIDER/ASSISTENT 

Vi har nå ledig faste og midlertidige stillinger som fagarbeidere/assistenter i grunnskolen. 

Per nå er det ledig fast stilling ved Byremo barneskule (60-80%) og Å barneskole (ca 200%), behov kan dukke opp hos flere skoler i tillegg.  

  

Vi har behov for fagarbeidere/assistenter i skole – på barneskolene også på SFO – som har god relasjonskompetanse og som har kompetanse og gjerne erfaring med oppfølging av enkeltelever med spesielle behov; f.eks. psykisk utviklingshemming, autisme, Downs syndrom, generelle lærevansker, atferdsutfordringer, skolevegring, behov for hjelp innen ADL-ferdigheter. 

  

Stillingenes hovedoppgaver: 

• Være en autoritativ voksen, med hjerte for arbeid med barn i grunnskolen. 

• Ha medansvar for at de praktiske arbeidsoppgavene blir gjennomført i samarbeid med øvrig personale grunnskolen. 

• Ha medansvar for tilrettelegging for et godt samarbeid med foresatte. 

  

Krav til stillingene: 

• Godkjent utdannelse som barne- og ungdomsarbeider. Andre fagbrev vil bli vurdert. 

Søkere uten formell utdanning, men med erfaring på området vil bli vurdert. 

  

NB: Du må oppgi i søknaden om du søker på sepsifikt arbeidssted, eller flere. 

  

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid. 

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge. 

Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester, samt navn og telefonnummer til to referanser. 

 For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.