Tilkallingsvikar - skole og barnehage - fagarbeider/assistent - våren 22

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i barnehagene og/eller skolene i Lyngdal kommune? Lyngdal kommune har fire barnehager, seks barneskoler og to ungdomsskoler: Byremo barnehage, Konsmo barnehage, Lyngtua barnehage, Nygård barnehage, Berge barneskole, Byremo barneskule, Konsmo skole, Kvås skole, Å barneskole, Årnes skole, Byremo undomsskole og Lyngdal ungdomsskole.  

Selv om vi har et stabilt personale, trenger vi tilkallingsvikarer som vi kan kontakte ved behov. 

Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjemaet i vedlagte link. 

 

NB: For å ha oppdaterte lister, lager vi en ny rekrutteringssak hvert halvår. Det betyr at selvom du har vært tilkallingsvikar tidligere, må du likevel søke på nytt hvis du vil være tilkallingsvikar i perioden 01.01.22 - 30.06.22. 

 

For arbeid i barnehage og skole, må du legge frem politiattest uten anmerkninger.