Fagarbeider / Arbeider - Spylebiloperatør

Stavanger Kommune

Vann- og avløpsverket inngår som egen fagavdeling i kommunalavdelingen for Bymiljø og utbygging. Vann- og avløpsverket består i dag av 62 medarbeidere og har det totale ansvar for myndighetsutøvelse, byggherreoppgaver (forvaltning) og daglig drift og vedlikehold av det offentlige vann- og avløpsnettet. Stillingen er plassert i driftsseksjonen.  

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsområdet omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på det kommunale avløpsledningsnettet. Arbeider / Fagarbeider skal sammen med arbeidsleder planlegge og utføre driftsoppgaver i henhold til vedtatt virksomhetsplan prosedyrer og lovpålagte HMS regler. 

I stillingen inngår pålagt vaktordning.

Kvalifikasjoner:

Vi søker suge-/ spylebiloperatør med førerkort kl. C. Det er ønskelig med erfaring fra høytrykkspylebil / slamsugebil  samt kjennskap til drifts- og vedlikeholdsoppgaver på kommunale avløpsanlegg. 

Den som tiltrer stillingen må behersker norsk muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som er en positiv, engasjert og løsningsorientert lagspiller.
Du tar ansvar og trives med å jobbe selvstendig og i team.
Du er kvalitetsbevisst og har et øye for forbedringer.
Du samarbeider godt og gir litt ekstra når det behøves.
Du er strukturert, og har god arbeidsmoral.
Du tar HMS på alvor

Vi tilbyr:

Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklende miljø med høy faglig kompetanse.

En arbeidsplass i stadig utvikling. 

Gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Stillingen lønnes som 601400 -Arbeider/Sjåfør
eller som 751710 - Fagarbeider teknisk