Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fagarbeider 65% fast stilling

Frydenlund skole er en grunnskole for elever med store og sammensatte lærevansker i Lillestrøm kommune. Skolen har 50 elever og ca. 70 ansatte i skole og SFO. Vi legger vekt på å ha et godt læringsmiljø og et tett skole- hjem samarbeid. Det gjør vi ved å styrke relasjonene mellom elever, personalet og foreldre gjennom å bruke relasjonsledelse som pedagogisk ledelsesmodell. 

Utlysningen gjelder også eventuell andre stillinger som vil bli ledige fram til 31.07.20

Arbeidsoppgaver
Fagarbeider arbeider i team med lærere og følger opp elever i skoledagen og på SFO. Undervisningen foregår individuelt eller i større eller mindre grupper. Det er ukentlige samarbeidsmøter på teamene. Skolen har særlig fokus på opplæring i grunnleggende ferdigheter, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), musikkterapi og tilrettelegging for elever med autismespekterforstyrrelser. 
 
Fagarbeider arbeider i vakter mellom kl. 07.00-17.00. Deltidsansatte må være forberedt på å jobbe hver dag. SFO har åpent i alle skolens ferier, med unntak av fire uker i juli. 
Kvalifikasjoner
Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende.
Personlige egenskaper

Interesse for arbeid med barn og unge med store og sammensatte lærevansker.
Evne til å være tålmodig, ta initiativ og arbeide selvstendig/ i team.  
Evne til å bygge gode relasjoner med barn og takle utfordrende atferd
Personlig egnethet vektlegges.

Kompetanse innenfor alternativ og supplerende kommunikasjon og autisme er en fordel. 

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig,tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll.

Vi tilbyr

God pensjons- og forsikringsordning
Bedriftshelsetjeneste
Aktivt bedriftsidrettslag
Godt og kreativt arbeidsmiljø