Ledig stilling

Kristiansund kommune

Fagarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dale barneskole er en av ni barneskoler i Kristiansund kommune og har ca. 340 elever og 50 ansatte. Elevene våre skal oppleve trygghet, trivsel og tilhørighet – og de skal få et best mulig læringsutbytte. Vi har nulltoleranse mot mobbing og krenkelser og viser dette gjennom ord og handlinger. I 2017/2018 ble det etablert et forsterket skoletilbud her. Stillingen ligger til denne avdelingen.

Vi har ledig 80 % fast stilling som fagarbeider, p.t ved Dale barneskole.

Vår visjon er "En skole for livet – med muligheter for alle"

Hovedarbeidsområder/arbeidsoppgaver
 • bidra til at elevene våre får gode og lærerike dager i skole og SFO
 • jobbe aktivt for at elevene skal fungere godt i barnemiljøet
 • bistå elever med de faglige, sosiale og praktiske behov de har. Dette kan være oppfølging av påkledning, kommunikasjonshjelpemidler, og støtte i lek og samspill med andre barn
 • du vil også inngå i teamet rundt enkeltelever, som består av spesialpedagog, miljøveileder, og andre fagarbeidere.
Kvalifikasjonskrav
 • søkere med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider vil bli vurdert
 • den som ansettes må kunne delta aktivt i elevenes læring og lek, og dette innebærer blant annet at man må kunne svømme i klorvann, sykle, løpe og gå turer
 • det er nødvendig at man snakker flytende norsk, og kommuniserer godt
Ønskelige kvalifikasjoner 
 • erfaring i lek og friluftsliv, samt like å være ute i all slags vær
 • god kjennskap til og erfaring fra arbeid med elever med særskilte behov
 • kunnskap om alternativ kommunikasjon.
Personlige egenskaper 
 • positivt elevsyn og gode relasjonelle evner
 • motivert for å jobbe med elever, med omfattende og sammensatte hjelpebehov
 • tålmodig, tolerant og fleksibel. Interessert i å utvikle seg faglig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • en inkluderende arbeidsplass med mye arbeidsglede
 • faglig fokus i et godt kompetent kollegium
 • varierte og givende dager sammen med flotte elever
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.