Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  18.01.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3301608
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Fagansvarlig vernepleier, 100% fast stilling

Avdelingen
Tømmeråsgården botiltak yter helsehjelp til personer med ulike funksjonsnedsettelser. Avdelingen består av 11,5 årsverk og ligger sentralt i Kongsberg.

Vi søker vernepleier i 100% turnus-stilling, per tiden med langvakter og arbeid hver 6. helg. Stillingen er ledig fra 01.02.2021. 

 Som vernepleier ved avdelingen vil du få:

 • Ansvar og mulighet til å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Jobbe i et arbeidsmiljø med faglige ambisjoner med fokus på personalutvikling gjennom opplæring, gode rutiner og veiledning
 • Muligheter for kompetanseutvikling
 • Lønn etter tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Avsatt fagtid for vernepleier/sykepleier hver uke
 • Kollegaveiledning

Vi søker medarbeidere med kompetanse på tjenesteutøvelse overfor mennesker med komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme og atferdsproblematikk. For at tjenestemottager skal trives trenger de trygge rammer og forutsigbarhet. Som medarbeider skal du legge til rette for, og gi gode tjenester til tjenestemottager i samarbeid med personalet forøvrig. Du skal ha nært samarbeid med beboere, pårørende/hjelpeverger og tverrfaglige samarbeidspartnere.

Som fagansvarlig vernepleier vil du få ansvar for utvikling og revidering av faglige rutiner innenfor egen avdeling og i samarbeid med andre i seksjonen. Du vil ha tett samarbeid med avdelingsleder og primærkontakter i avdelingen. 

 

Krav og ønsker til deg

 • Variert erfaring fra arbeid med mennesker med sammensatte bistandsbehov
 • Kunnskap og erfaring knyttet til Helse- og omsorgstjenestelovens Kap. 9.
 • Erfaring fra å jobbe i andre menneskers hjem
 • Robusthet til å håndtere høyt arbeidstempo og skifter i arbeidshverdagen
 • Evne til å tenke langsiktig og jobbe målrettet og strukturert, samtidig som det daglige fokuset er her og nå
 • Ønske om å delta i utviklingen av det faglige tilbudet i tjenesten og bidra konstruktivt med tanke på nytenkning
 • Du behersker IKT som arbeidsverktøy
 • Det legges vekt på personlig egnethet og kjennskap til brukergruppen 

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon som vernepleier. 
Sykepleier med lang erfaring fra brukergruppen kan vurderes for tilsetting i stillingen. 

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse. 

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.