Ledig stilling

Stavanger Kommune

Fagansvarlig sykepleier - Ambulerende ROP-team- dagtid.

Vil du lede et unikt prosjekt som gir deg muligheten til å jobbe med helhetlig sykepleie på daglig basis?  Det skal etableres et nytt tverrfaglig team som skal jobbe målrettet inn mot en liten gruppe brukere med ROP-utfordringer. Tjenesten skal bygge på en "Housing-first" metodikk. Brukers innflytelse på eget bosted og tjenestetilbud tuftet på recovery-filosofi, er sentralt i dette. Teamet skal i første omgang bestå av 2-3 ansatte. Teamet vil inngå i et forsknings- og tjenesteutviklingsprosjekt sammen med andre ansatte. Videre skal du bidra til en stabilisering av psykisk og fysisk helse, skadereduksjon, tilby meningsfulle aktiviteter/arbeid, og bidra til økt livskvalitet og verdighet. Du skal ivareta brukerens medisinske og somatiske behov, og være det kliniske blikket inn mot bruker. 

Arbeidsoppgaver:

Som prosjektleder i etableringsfasen vil du ha ansvar for:

Bidra med administrativ styring av prosjektet, samt koordinere og videreutvikle tjenesten i samarbeid med relevante aktører.

Daglig, ambulerende, recovery-orientert oppfølging av brukere som har store utfordringer med å ta imot hjelp.

Bidra til å bygge opp skreddersydde og individuelt tilpassede tjenester der brukermedvirkning står sentralt.

Det vil være et bærende prinsipp at det å ivareta og beholde bolig, står sentralt i hele hjelpeprosessen.

Ha ansvar for medisinsk og somatisk oppfølging av brukerne.

Arbeidet vil stille krav til godt og tett samarbeid med blant annet Helse- og velferdskontoret, NAV, politi og spesialisthelsetjenesten.

Dagtid, ikke helg, med muligheter for fleksibilitet-  Arbeidstiden må disponeres fleksibelt ut fra brukernes behov og tilgjengelighet.

Fremme et godt samarbeid med kollegaer i teamet.

Kvalifikasjoner:

3-årig bachelor i sykepleie, fortrinnsvis med en relevant videreutdanning.

Lang erfaring fra praktisk arbeid med brukergruppen ROP er en forutsetning.

Klinisk kompetanse

Forutsetning med sertifikat klasse B.

Språkkrav: God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Dersom annet morsmål enn norsk må det dokumenteres at du har språknivå tilsvarende C1. Dette gjelder ikke søkere med skandinavisk bakgrunn. 

Personlige egenskaper:

Robust - Du tåler påkjenninger og stress. Har god forståelse for menneskelig atferd og har gode mestringsverktøy for å håndtere uforutsette situasjoner.

Utholdende – Du er engasjert, tåler avvisning og gir ikke opp. Du vet at resultater skapes over tid og at utvikling skjer gjennom motstand.

Fleksibel - Du tilpasser deg endrede situasjoner, krav og nye mennesker. Liker å tenke utenfor boksen for å finne utradisjonelle løsninger på nye problemer.

Pliktoppfyllende - Du tar ansvar og jobber organisert og målrettet.

Forutsigbar - Du er forutsigbar i møte med andre. Du jobber forebyggende for å unngå eskalering av uønsket atferd. I møte med andre fremstår du trygg og undrende.

Humør - Du kommer langt med glimt i øyet, godt humør og humor, og en respektfull tone.

Helhetlig menneskesyn  - Du ser mennesket som en helhet og har forståelse for at fysisk og psykisk helse går hånd i hånd.

Vi tilbyr:

Dette prosjektet har som formål å bane vei for ny praksis, utvikle tjenesten og nye måter å organisere og koordinere tjenestene på. For deg handler det om at du tar del  i et unikt prosjekt, med gode forutsetninger for å tilegne deg ny kunnskap, nye erfaringer og der du er med å etablere ny praksis i et fagfelt som har nasjonal interesse.

Du vil få tilgang til et stort nettverk med fagpersoner. Tett samarbeid med forskningsmiljøet på UiS. 

Flotte lokaler sentralt i Stavanger

Kurs og videreutdanningsmuligheter.

Mulighet for fast ansettelse for de rette personer.

Stillingskode:

717400 Sykepleier 

Psykiatrisk sykepleier: (stillingskode 752302)