Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Fagansvarlig sykepleier, 100 % fast stilling. 

Offentlig forvaltning

Sentrum behandlingssenter (SBS) holder til i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Enheten  har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester innen mottak, øyeblikkelig hjelp, lindrende behandling, samt korttid og rehabilitering. 

På Sentrum behandlingssenter finner du en spennende og givende arbeidsplass med faglige utfordrende arbeidsoppgaver med dyktige og engasjerte medarbeidere som yter det lille ekstra. Vi har som visjon at vi skal skape et senter der brukere og pårørende skal bli møtt med likeverd og ansvarlighet. Vekst, utvikling og trivsel skal prege samarbeidet mellom pasient og personal.

 SBS har to avdelingssykepleiere, fire fagansvarlige, høy sykepleierdekning og dyktige helsefagarbeidere. Enheten har fast ansatt lege, samt fysio- og ergoterapitjenester. Haugesund kommune har tett samarbeid med både Høgskolen på Vestlandet og Haugesund Sjukehus/Helse Fonna. Avdelingene har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er utplassert i praksis.

Det er for tiden ledig fast stilling som fagansvarlig sykepleier ved avdeling for mottak, øyeblikkelig hjelp og lindre behandling, gruppe mottak.

Pasientene ved mottak er pasienter som kommer fra sykehuset med behov for rest-behandling som ikke kan utføres hjemme. Dette er pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset, men hvor det er uavklart i forhold til videre hjelpebehov. Målet med de fleste opphold er hjemreise, men vi har også pasienter i avdelingen i påvente av fast sykehjemsplass. Blir hjemreise aktuelt planlegges det i samarbeid med Vedtakskontoret og hjemmetjenesten, samt andre aktuelle tjenester kommunen tilbyr.

Alle pasientene i avdelingen har egne romslige rom og funksjonelle bad i nye og flotte omgivelser.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for fag- og kvalitetsutvikling i avdelingen
 • Delta i tverrfaglig samarbeid, og forestå undervisning og veiledning av personalet i samarbeid med avdelingssykepleier
 • Fagansvarlig sykepleier har ansvar for daglig utførelse og oppfølging av sykepleierfaglige prosedyrer, observasjon og dokumentasjon i forhold til tjenestemottakeren og deres pårørende
 • Fagansvarlig har tett samarbeid med vedtakskontor, spesialhelsetjenesten og hjemmebaserte tjenester
 • Bidra til helhetlige tjenester med utgangspunkt i pasientens mål og ressurser
 • Oppfølging og tilrettelegging av medisinsk tilsyn
 • Oppfølgingsansvar av legemiddelrutiner
 • Bidra til at enheten drives i samsvar med mål og vedtatte budsjettrammer
 • Bidra til at tilgjengelige ressurser administreres optimalt
 • Fagansvarlig sykepleier rapporterer til avdelingssykepleier

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med gyldig norsk autorisasjon med minimum fem års praksis
 • Erfaring fra arbeid i korttidsavdeling er ønskelig
 • Ønskelig med videreutdanning innen eksempelvis  geriatri, psykiatri, eldre og aldring, eller annen videreutdanning som er relatert til stillingen
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig
 • Tilsetting i stillingen krever godkjent politiattest i henhold til gjeldende lovverk

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har god planleggingsevne
 • Du er faglig engasjert 
 • Du er fleksibel og omstillingsdyktig
 • Du er opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende
 • Du er målrettet og systematisk
 • Du liker utfordringer og er er handling- og løsningsorientert 
 • Personlige egenskaper og erfaring vektlegges

Vi tilbyr:

 • 100 prosent fast stilling med for tiden dagarbeid. 
 • Grunnlønn etter tariff med muligheter for kompetansetillegg
 • Støttende ledelse
 • Hos oss møter du et godt utviklet fagmiljø med stort fokus på  kompetanseheving
 • Faglig og personlig utvikling
 • Du får gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppeliv- og fritidsforsikring, startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000, pluss ytterligere kr. 20.000 dersom sykepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år jf. retningslinjene for startpakke