Ledig stilling

Haugesund kommune

Fagansvarlig sykepleier 100 %, avdeling. 2 demens

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier med videreutdanning og erfaring med  demensomsorg ? Da kan denne stillingen være noe for deg. Vår avdeling, avd. 2, demens har ledig fagansvarlig sykepleier stilling fra medio juli. Håper at akkurat du har lyst til være med å bidra til at våre pasienter får best mulig pleie og omsorg, trygghet og tilslutt en verdig avslutning på livet. De som bor her har et varierende hjelpebehov, kan ha flere diagnoser, men alle har demens diagnose. Vi jobber etter primærsystemet, pasientsikkerhetsprogrammet, holder på å sertifiserer oss til å bli et livsgledehjem, og masse andre spennende oppgaver.

Vår avdeling har et godt arbeidsmiljø der en er fleksibel, imøtekommende og en har mulighet til utvikling/kompetanseheving. Vi får masse positive tilbakemeldinger fra pårørende, elever, studenter og andre som har kontakt med avdelingen.
Vi har et tett samarbeid med både med Høyskolen på Vestlandet, ulike videregående skoler og andre samarbeidsparter. Vi har også flere frivillige som bidrar til å skape en god hverdag og trivsel for de som bor på senteret.

Vi har en unik aktivitetsavdeling på huset som  tilrettelegger for mange  ulike aktiviteter, både avdelingsvis og felles for hele Udland .

Vi som jobber her på avdelingen har pasientene i fokus og er opptatt av at Udland skal være en god og trygg plass for de som bor her og deres pårørende. Det skal være faglig og god kvalitet på tjenestene vi gir. Vi vektlegger aktiviteter og at det er et trivelig sted å være for både pasienter, pårørende og ansatte. Vi møter pasientene der de er. Det er høy grad av trivsel blant pasientene og deres pårørende.

Sykehjemmet ligger sentralt til på Bleikemyr, fine turområder rundt, gangavstand til stall, butikker, og buss.

Avdeling 2, demens har 28 plasser.

Vi søker en engasjert og faglig sterk person til stillingen. Du er en tydelig og dyktig sykepleier som har fokus på fag og utvikling på avdelingen. Hovedfokus til stillingen er å følge opp det sykepleiefaglige og de pasientretta oppgavene i avdelingen. Undervisning, veiledning og oppfølging av ansatte, pasienter og samarbeid med pårørende er en viktig del av oppgavene. Kvalitet i den daglige driften skal alltid være prioritert. Fagansvarlig skal være en støtte for gruppene ved utfordringer, og jobbe tett sammen med de for å løse utfordringer på best mulig måte.

Fagansvarlig har tett samarbeid med avdelingsleder og er stedfortreder i dennes fravær. Fagansvarlig deltar i faste møter med avdelingsleder og enhetsleder.  En samarbeider også tett sammen med fagansvarlig sykepleiere og avdelingsledere på de andre avdelingene på huset, Avd. 1. demens, og Avd.3 somatikk samt   andre sykehjem i  Haugesund kommune..

Håper at dette kan høres ut som en jobb for deg. Kontakt avdelingsleder ved spørsmål om stillingen. 

Kvalifikasjoner:

Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier.
Videreutdanning, fortrinnsvis innen geriatri.
Du skal ha minimum 5 års relevant  erfaring som sykepleier, helst innen demensomsorgen.
Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du kan samarbeide med andre og kan utføre oppgavene dine selvstendig.
Vi forutsetter at du har grunnleggende IKT kompetanse og kan bruke IKT - verktøy.
Det er krav om tilfredsstillende politiattest for ansettelse i stillingen 

Personlige egenskaper:

Du må være pliktoppfylllende og faglig engasjert 
Du må være opptatt av kvalitet og service.
Du må være god på å samarbeide og gi veiledning
Du må være systematisk og målrettet
Du må ha økonomisk forståelse og jobbe i samsvar med omsorgssenterets budsjettramme
Du må kunne takle uforutsigbare dager og tar ansvar og følge opp når hendelser skjer 
Du må være bevisst din rollle i arbeidsmiljøet 
Du må være en motivator og pådriver som ønsker å gjøre andre gode
Du har gode pedagogiske evner og kommuniserer godt skriftlig og muntlig.
Vilje og evne til å samarbeide, veilede, undervise og skape faglig engasjement.
Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

100 % fast stilling, for tiden dag stilling. 
Varierte arbeidsoppgaver, hvor du får brukt din kompetanse
En arbeidsplass som er et inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
En flott avdeling med høy grad av faglighet, trivsel og godt arbeidermiljø
Tett samarbeide på tvers av avdelingene på huset.
Lønn ihht. lokal avtale
Gode parkeringsmuligheter  
Gode  seniortiltak, pensjonsordninger og forsikringsordninger 
Startpakke for sykepleiere som flytter til  kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/ etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør totalt kr 40.000,- . Kr 20.000 utbetales ved oppstart, og resterende kr. 20000.- utbetales  dersom sykepleieren fortsatt er i stilling i Haugesund kommune etter ett år. Utbetaling av kr. 20.000.- etter ett år medfører bindingstid på ytterliggere ett år.