Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fagansvarlig sosionom

Offentlig forvaltning

Seksjon for sosionomer er en av 6 seksjoner i Avdeling for klinisk service i Medisinsk klinikk, OUS. De øvrige fem seksjonene er for fysioterapi, ergoterapi, klinisk ernæring, logopedi og lærings- og mestringssenteret. Seksjon for sosionomer har 7.2 stillinger lokalisert på Ullevål og Aker, og er en del av sengepostenes og poliklinikkenes helhetlige og tverrfaglige behandlingstilbud. Sosionomen jobber med psykososiale utfordringer, både ved akutt sykdom/skade, ved langvarige helseutfordringer og innen rehabilitering. Vi har ledig 1 fast dagstilling i 40% som fagansvarlig sosionom.

Engasjeres du av fagutvikling, forskning og forbedring av sosialt arbeid i spesialisthelsetjenesten? Vil du bidra med å systematisere og forankre tjenestene våre i kunnskapsbasert praksis? Liker du å kombinere klinisk arbeid med fagutvikling? 

Oppstart etter avtale.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

 • Være pådriver for faglig utvikling og forbedring av sosionomens arbeid i somatisk spesialisthelsetjeneste
 • I samarbeid med seksjonsleder utarbeide og vedlikeholde fagprosedyrer
 • Psykososial bistand til innlagte og polikliniske pasienter og deres pårørende
 • Psykososial kartlegging og vurdering. Krise-, sorg-, støtte- og motivasjonssamtaler
 • Tverrfaglig samarbeid og samarbeid med eksterne instanser (NAV, bydel, annen spesialisthelsetjeneste)
 • Lærings- og mestringsorientert arbeid
 • Undervisning til pasienter, pårørende og helsepersonell

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sosialt arbeid og minimum master i relevant helse-/sosialfaglig område er et krav
 • Ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra klinisk sosialfaglig arbeid er en fordel
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og organisering av helse- og velferdstjenester
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har et faglig engasjement
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • arbeider systematisk, metodisk og ryddig
 • ser muligheter til å utvikle og har evne til å se løsninger
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø og samarbeid med dyktige og erfarne kollegaer
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst