• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3970056
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Fagansvarlig - Kvalifiseringsprogrammet

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en fremoverlent og engasjert Fagansvarlig for Kvalifiseringsprogrammet 

NAV Grünerløkka er ett av landets største og mest spennende NAV-kontor med ca. 260 ansatte. Vi er et NAV-kontor i stadig faglig og organisatorisk utvikling. Grünerløkka er Oslos mest folkerike bydel med vel 60 000 innbyggere. Bydelen har stor inn- og utflytting, og preges av befolkningsvekst og en relativt ung befolkning.

Vi søker deg som har engasjement for NAVs samfunnsoppdrag og som med din kunnskap og dine egenskaper kan bidra til å engasjere og styrke dine kollegaer i å tilby stadig bedre tjenester for innbyggerne i Bydel Grünerløkka. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er en lovpålagt tjeneste, som skal gi deltakerne et samlet tilbud fra NAV. 

Målet med Kvalifiseringsprogrammet er at deltakeren gjennom et individuelt tilpasset program og tett oppfølging skal komme ut i jobb. Kvalifiseringsprogrammet er forankret i kommunal tjenestelinje. Kvalifiseringsprogrammet krever evne til innovativ tenkning og kreativitet, samtidig som det stilles store forvaltningsmessige krav til arbeidet som skal utføres. Stillingen krever stor arbeidskapasitet, og ryddighet både i framtoning og faglig tilnærming. Samhandling og dialog står i fokus i vårt arbeid, både med brukere, arbeidsgivere, tiltaksarrangør og andre samarbeidspartnere. Vi legger stor vekt på inkluderingskompetanse og supported employment (SE) som metode i vårt arbeid.  Hos oss har fagansvarlig tittel Kvalitetsrådgiver.

Du må trives i endring da vi er i en omorganiseringsprosess og dine arbeidsoppgaver – og ansvarsområder kan endres underveis.

Arbeidsoppgaver:

 •  Være i tett dialog med avdelingsleder vedr. kompetansebehov, oppgavefordeling etc.
 •  Følge opp det faglige arbeidet og ha fagansvar i henhold til Lov om sosiale tjenester samt arbeidsmarkedsloven 
 • Holde seg faglig oppdatert (inkludert endringer/ presiseringer/ oppdateringer av gjeldende lovverk) og påser at kompetanse deles videre i avdeling/kontor og bidrar til at denne benyttes 
 • Bidra til kompetanseheving på viktige fagområder for hele kontoret og legger til rette for opplæring innenfor sitt fagfelt
 • Drifte regelmessige fagmøter
 • Bidra til å sikre arbeidsretting og sosial faglig kvalitet i oppfølgingsarbeidet, herunder også bistå i utfordrende brukersaker og/eller samtaler, i tillegg til å være tilgjengelig for saksdrøfting
 • Jobbe tett med blant annet markedsavdelingen for bistand i rekrutteringsprosesser for våre deltakere
 • Bidra til at kontoret leverer mer koordinerte og helhetlige tjenester for våre deltakere
 • Utstrakt samarbeid med relevante eksterne aktører og samarbeidspartnere
 • Administrative oppgaver som å holde oversikt og kontroll over måltall, planlegge og fordele nye deltakere, fordele arbeidsoppgaver til veiledere, godkjenne og registrere inn og utskrivelser i KVP, godkjenne lønnskjøring og godkjenne sosialhjelp
 • Intern månedsrapportering, samt rapportere til arbeids og velferdsdirektoratet

Kvalifikasjoner:

 • Minimum bachelor i sosialt arbeid eller annen relevant universitets-/høyskoleutdanning (Annen relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet) 
 • Du må ha interesse for mennesker og en genuin tro på verdien av arbeid og aktivitet for alle 
 • Du må ha kunnskap og erfaring fra arbeidsinkludering, veiledning og god kjennskap til arbeidsmarkedet
 • Du har kjennskap til og interesse for NAV's samfunnsoppdrag
 • Fordel med erfaring fra Supported Employment
 • Fordel med erfaring fra NAV
 • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig, i tillegg til gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Du er proaktiv og tar initiativ 
 • Du evner å se muligheter og å sette grenser i utfordrende situasjoner
 • Du har svært gode samarbeidsevner og du bidrar med din kompetanse og entusiasme overfor dine kollegaer
 • Du har pågangsmot, stor arbeidskapasitet og er komfortabel med en hektisk arbeidshverdag
 • Du håndterer uforutsigbarhet og endringer, og er positiv til nye utfordringer. Du er ryddig, evner å strukturere egen arbeidshverdag, og gjør gode prioriteringer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde i stadig utvikling
 • Aktive, engasjerte og kunnskapsrike kollegaer
 • Personalkantine
 • God pensjonsordning via KLP
 • Stillingen lønnes som spesialkonsulent med LT 46 i Oslo Kommunes lønnsregulativ
 • Ønske om snarlig tiltredelse. 

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3970056
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune