• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0130, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4870488
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Fagansvarlig i Intro med ansvar for egen portefølje

Offentlig forvaltning

Nav søker medarbeider med hjerte for menneske og fagområdene våre. Visjonen vår er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

Nav St. Hanshaugen er et kontor på Bislett i Oslo med ca. 120 dyktige medarbeidere.

Oppfølging- og inkluderingsavdelingen er en tverrfaglig avdeling bestående av 25 medarbeidere som yter ulike tjenester til innbyggerne. Avdelingens hovedmål er å yte gode tjenester til innbyggere som er flyktninger, familier, enslige forsørgere, sosialhjelpsmottakere, personer med behov for økonomisk rådgiving eller forvaltning og arbeidssøkere fra utenfor EØS med langvarig oppfølgingsbehov. 

Vi søker nå etter en vikar for fagansvarlig for Introteam som vil jobbe med bosetting og oppfølging av flyktninger. Den som ansettes vil spille en stor rolle i forhold til videre arbeid etter flyktningkrisen. Bosettingsarbeidet i bydelen skjer i samarbeid med ansatte i avdelingen.

Stillingen er ett års vikariat ifbm svangerskapspermisjon med mulighet for forlengelse,  og med oppstart f.om.01.mars 2023.

Ved eventuelt internt opprykk vil en ledig veileder stilling kunne bli aktuelt. Dersom du er interessert i det, opplys om det i søknaden.
Kontoret er i stadig utvikling og endring av arbeidsoppgaver kan forekomme.

I søknadsteksten ber vi deg reflektere over hva som motiverer deg til å søke på denne stillingen.

Føler du at denne stillingen passer for deg vil vi gjerne høre fra deg. 

  

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver til «fagansvarlig i Intro med ansvar for egen portefølje» er som følger

Som fagansvarlig har du følgende oppgaver og ansvar:
- Kontaktperson Inkluderings og mangfolds direktoratet (IMDi)
- Kontaktperson barnevernet i forbindelse med bosetting av  enslig mindreårige (EMA)
- Kontaktperson boligkontoret, frivilligheten, voksenopplæringen
- Kontaktperson for overføringssaker inn/ut av bydelen/kommunen og for henvendelser om bosetting og introduksjonsprogram
- Superbruker Socio og ansvar for rapportering til Velferdsetaten, Helseetaten og Inkluderings og mangfolds direktoratet( IMDi)
- Superbrukerfunksjon i relevante fagsystemer og ansvarlig for tilganger
- Lage månedsrapport og prognose sammen med avdelingsleder
- Overordnet ansvar for bosetting, dvs svare ut Inkluderings og mangfolds direktoratet (IMDi)sine forespørsler, være kontaktperson for mottakene, bestille møbler og gjøre alt klart for ankomst av flyktningene, i tillegg til å innkalle til samarbeidsmøte med øvrige tjenester i bydelen når det bosettes barnefamilier med behov for flere tjenester
- Overordnet ansvar for tilskuddsaker og søknader, dvs delta på nettverksamlinger og holde oversikt over frister, bistå programrådgiverne med søknadene, være kontaktperson for IMDi, frister og kontakte riktig instanser for regnskap.
- Godkjenne vedtak i Socio 
- Ansvarlig for å svare ut mottatte henvendelser i Websak
- Svare på innsynsbegjæringer i Socio og NIR
- Lønnskjøring for introduksjonsdeltakere
- Årsrapportering 
- Fagstøtte for teamet og resten av NAV-kontoret
- Det kan bli aktuelt med oppfølging av noen egne deltaker i introduksjonsprogrammet 

I tillegg kommer disse oppgavene som bydelen pålegger oss:
- Bistå NAV-leder og avdelingsleder med skriving av rapporter til administrasjonen og Bydelsutvalg-saker

Alle programrådgivere i introduksjonsprogrammet :
• Egen portefølje med brukere
• Oppfølging av brukere med tlf samtaler, videomøter, e-post, timelister, sms osv.
• Holde deltakermapper oppdatert
• Finne språk- og arbeidspraksis
• Trekantsamtaler med lærere
• Fatte vedtak om intro, forlengelser og permisjon
• Lage og oppdatere IP
• Kjøre lønn
• Skrive journaler i FASIT og Socio
• Familiegjenforening – bolig, overføringsnotat, kontakte ny bydel, kontakt med barnevern, ofot og byggveien, 
• Bosetting og arbeid rundt: bolig, internett, montering møbler, strøm, melde flytting  
• Opphold og personnummer – bestille time hos politiet, bestille fastlege til bruker
• Bistå med nav søknader – sos. Hjelp, barnetrygd osv. 
• Skattekort, bankkort, økonomi
• Familieoppfølging: melde barna på bhg og skole, redusert oppholdsbetaling, eldre barn til forberedende vgs – språktest, fritidsaktivititer
• Registrere alle flyktningene inn i Modia
• Kontakt med barnevernet ved behov
• Kontakt med frivillighet 
• Skrive sosialrapporter for IMDI søknader

Kvalifikasjoner:

Krav til kvalifikasjoner for stillingen:
- 3-årig høgskoleutdanning
- Erfaring fra arbeid med flyktninger
- Erfaring fra arbeid i NAV
- Veiledningserfaring og saksbehandlererfaring
- God kjennskap til Socio, NIR og IMDinett 

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper:
- Strukturert og ryddig
- God til å samarbeide og bygge relasjoner
- Initiativrik
- Engasjert i flyktningområdet

Vi tilbyr:

Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
-Godt fagligmiljø og mulighet til å lære mye om mange Navs arbeidsområder
-Gode forsikring og pensjonsordninger       
-Et trivelig arbeidsmiljø med mange gode kollegaer og gode utviklingsmuligheter                           
-Lønnsplassering i lønnstrinn  46, i Oslo kommunes regulativ. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere.
-Fleksitid
-Stillingen er ledig fom. 01mars 2023.  

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0130, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4870488
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune