Ledig stilling

Elverum kommune

Fagansvarlig høyskoleutdannet

Offentlig forvaltning

Elverum kommune bygger opp et nytt tiltak innen rus og psykisk helse-feltet. Ønsker du å være en del av et kompetent og spennende arbeidsmiljø og i tillegg har kompetanse og erfaring fra psykosefeltet, kan det være deg vi ser etter til å besette en fast 100% stilIing som fagkoordinator.
Stillingen innebærer pr. dags dato  2-delt turnus (dag/kveld) med arbeid hver 3.helg.

Vi ønsker vi oss en person som kan koordinere og være ansvarlig for det faglige tilbudet i dette tiltaket. I tillegg ønsker vi at du bidrar  med veiledning og faglige innspill til personalet som jobber i hjemmetjenesten for personer med rus/psykisk helse-problematikk. Du vil bli del av et team som skal jobbe målrettet ut fra faglighet og evidensbasert praksis. Vi ønsker å ha et spesielt fokus på recovery-tankegangen og ønsker en person som kan jobbe ut fra det.

Avdeling for  Rus og psykisk helsetjeneste er underlagt sektor for Pleie og omsorg i Elverum kommune. I tillegg til hjemmetjeneste som er stasjonert på Øvre Sandbakken, består avdelingen av poliklinikk, Leiret bofellesskap og Annekset som er et værested for mennesker med ruslidelse. 

Elverum kommune har et verdigrunnlag som bygger på åpenhet, ærlighet og respekt. Det kreves høy etisk standard. Vi skal gi lovpålagte tjenester til våre brukere av tjenester innen psykisk helse og rus. 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyskoleutdanning innen helse/sosial-faglig retning
 • Erfaring fra psykisk helse-feltet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Bestått kurs i medikamenthåndtering
 • Kurs i konflikthåndtering er ønskelig
 • Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helse og rus
 • Førerkort klasse B
 • Politiattest

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Trygg på deg selv
 • Faglig sterk
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Pålitelighet

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover og avtaler
 • Offentlig pensjonsordning 
 • Variert arbeid i et positivt miljø
 • Elverum kommune er en IA-bedrift og prioriterer bedriftsinternt attføringsarbeid
 • Det tas forbehold om interne omrokkeringer på grunn av attføringsarbeid eller overtallighet