Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagansvarlig elektro

Offentlig forvaltning

Fagansvarlig elektro

Spennende og utviklende 100 % stilling med ansvar for faglig oppfølging av elektriske anlegg ved Sykehuset Innlandet, lokasjon Gjøvik.

Stillingen sorterer under divisjon Eiendom og internservice, seksjon Teknisk drift.

Teknisk drift  på Gjøvik har i underkant av 17 årsverk fordelt på ulike faggrupper. Stillingen rapporterer til driftssjef.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig ansvar for elektroanlegg på sykehuset
 • Delta i prosjekter
 • Utføre vedlikeholdsarbeid innenfor lavspenning
 • Internkontroll og dokumentasjon
 • Kontakt mot rammeavtalepartnere/leverandører
 • Koordinering mellom klinikk og utførende
 • Samarbeide med ledere, klinikk, prosjektledere og elektrorådgiver i SI
 • Delta på nødvendig opplæring/kurs innen medisinske områder
 • Kontroll og drift av nødstrømsanlegg
 • Forsyningsanlegg for medisinske områder
 • Bruke sykehusets FDV-system
 • Arbeidsgiver tilrettelegger for faglig utvikling med relevante kurs

Kvalifikasjoner:

 • Må ha hatt fagbrev gruppe L i minimum to år
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper:

 • Faglig interessert og utviklingsorientert
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Nøyaktig
 • Stabil og gode samarbeidsevner på tvers av ansvar og roller
 • Selvstendig
 • God kommunikasjonsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Endringsvillig

Vi tilbyr:

Teknisk avdeling har et bredt og utviklende fagmiljø med god kompetanse, og vi kan tilby spennende og varierte oppgaver både innenfor i daglig drift og i prosjekter.  Avdelingen har et godt arbeidsmiljø og et godt omdømme.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.