Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nannestad kommune

Fagansvarlig

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi utvider vårt fagteam og er på jakt etter en engasjert vernepleier til en nyopprettet stilling som fagansvarlig ved Myrstad bokollektiv! Du vil få anledning til være med på å forme din egen hverdag i tett samarbeid med enhetsleder og være en nøkkelperson til fagutviklingen ved enheten. Stillingen er lagt til dagtid hvor noe arbeid vil være direkte tjenesteyting i tillegg til administrative oppgaver.

Myrstad bokollektiv i Maura yter døgnkontinuerlige tjenester til 6 voksne personer med utviklingshemming. Beboerne har 1:1-bemanning og tjenesten gjenspeiler beboernes individuelle bistandsbehov. Vi har ett vedtak etter HOL kap.9.

Ved Myrstad bokollektiv har vi fokus på å skape en god og meningsfylt hverdag for beboerne med faglig forankrede tjenester og omsorg. Tjenestene baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Vi har et nært samarbeid med pårørende og fagnettverk internt og eksternt.

Myrstad bokollektiv er en del av tilrettelagte tjenester i Nannestad kommune. Virksomheten omfatter følgende tjenestesteder: Miljøtjenesten, Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig, Myrstad boliger, kompetanse- og arbeidssenter Nannestad (KAN) og konsulenttjenester for funksjonshemmede. Tilrettelagte tjenester jobber målrettet for et helhetlig tjenestetilbud hvor brukermedvirkning og selvbestemmelse står sentralt. Vi jobber mot å bedre kvaliteten i tjenestene vi yter i tråd med den nasjonale veilederen for gode tjenester til personer med utviklingshemming og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidsoppgaver:

 • Noe direkte tjenesteyting i henhold til vedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 • Veiledning og opplæring av kollegaer, studenter, elever og lærlinger
 • Bidra til kompetanseheving, veiledning og fagutvikling i virksomheten
 • Bistå primærkontakt med å koordinere tjenestetilbudet til den enkelte tjenestemottaker
 • Samarbeid med primærkontakter om utarbeidelse, iverksetting og
  evaluering av mål og tiltak ved tjenesten
 • Samarbeid med pårørende, verger og andre eksterne instanser
 • Sørge for at det faglig arbeidet ved enheten utøves i overenstemmelse med lover, forskrifter og interne prosedyrer og rutiner
 • Påse at dokumentasjon av gjennomførte tjenester utføres i tråd med gjeldende lover, forskrifter og interne prosedyrer og rutiner
 • Ansvar for legemiddelhåndtering
 • Utarbeide, evaluere og følge opp vedtak etter HOL kap.9
 • Ivareta delegerte oppgaver fra enhetsleder og fungere som stedfortreder for enkelte av leders ansvar og oppgaver i dennes fravær

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som vernepleier
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Interesse for fagutvikling og arbeid med utviklingshemmede
 • God evne til å benytte PC, nettbrett og mobiltelefon som arbeidsverktøy
 • God kjennskap til HOL. kap.9
 • Praktisk erfaring med utviklingshemmede
 • Praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming
 • Førerkort klasse B (manuelt gir)

Personlige egenskaper:

 • Er en fremoverlent pådriver som ser mulighet fremfor begrensning
 • Er en stabil arbeidstaker som er ansvarsbevisst og pålitelig
 • Jobber godt selvstendig og i team
 • Evner å ta gode avgjørelser
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Er kreativ og liker å tenke "utenfor boksen" for å finne de gode løsningene 
 • Tar initiativ og bidrar til fagutvikling
 • Er engasjert, omsorgsfull og tålmodig
 • Kan kartlegge, registrere og evaluere
 • Håndterer stress, uforutsigbarhet og endring
 • Har gode faglige og etiske holdninger
 • Er på jakt etter et spennende arbeidssted med gode muligheter for å forme sin egen hverdag  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i en organisasjon i vekst og utvikling
 • Du får bidra med å bygge opp og videreføre fagarbeidet i virksomheten
 • Stort handlingsrom
 • Muligheter for egenutvikling gjennom spennende utfordringer og kurs
 • Lønn etter avtale
 • Engasjerte arbeidskollegaer
 • Gode pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

Annet:

Minst 2 referanser må oppgis i søknaden
Vitnemål/attester som du ønsker vurdert og godkjent til en ansiennitetsberegning, må vedlegges søknaden.

Gyldig politiattest må fremvises ved tiltreden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25