• Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4278949
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune

Fag- og utviklingsleder

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sykehjemsenheten søker en pådriver for utvikling av helsetjenester i 100% fast stilling.

Enhet sykehjem i Kristiansund består av Frei Sykehjem, Bergan omsorgssenter, Kringsjå sykehjem og en sykehjemsavdeling på Barmanhaugen. Vi disponerer 122 døgnplasser fordelt på 9 sykehjemsavdelinger. I tillegg har vi Rokilde hvor det er 38 omsorgsboliger med døgnkontinuerlig bemanning, samt dagsenter for hjemmeboende. Enheten har også ansvar for avdeling for vaskeri og kjøkken. Til sammen er det totalt 189 årsverk ved enheten.

Stillingen som fag- og utviklingsleder er direkte underlagt enhetsleder, og inngår i enhetens lederteam sammen med personalleder og administrasjonsleder. Fag- og utviklingsleder vil også ha tett samarbeid med avdelingsledere og enhetens to fagsykepleiere. Enheten jobber kontinuerlig med utvikling av tjenestene, og fag- og utviklingsleder er sentral i dette arbeidet.

Arbeidsområder
 • bidra til at enhetens tjenester ytes og utvikles i tråd med kommunens planer og styringsdokumenter, lov- og avtaleverk, forskrifter og nasjonale føringer
 • oppfølging og utvikling av enhetens kompetanseplan
 • utviklingsarbeid på kommunalt nivå, herunder ansvar for søknader og rapportering på tilskudd, oppfølging og implementering av disse
 • ansvar for implementering av nye metoder og sørge for at disse blir videreført
 • samarbeide med utdanningsinstitusjonene og legge til rette for gode og effektive læringsarenaer
 • ansvar for å systematisere opplæring av nyansatte og ansatte i ulike metoder
 • systemansvarlig/superbruker i kvalitetssystem, herunder oppfølging av enhetens avviksbehandling
 • delansvar sammen med enhetsleder og avdelingsledere for behandling av klager
Vi søker deg som
 • er innovativ, nyskapende og fleksibel
 • har evne til å lede andre
 • har høy gjennomføringsevne
 • har evne til å jobbe selvstendig, systematisk og målrettet
 • dine kollegaer beskriver deg som en lagspiller
Kvalifikasjonskrav
 • 3-årig høyskoleutdanning innen sykepleie
 • relevant arbeidserfaring innen stillingens arbeidsområder
 • digital kompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • erfaring fra arbeid med elektronisk pasientjournalsystem i offentlig virksomhet
Ønskelige kvalifikasjoner 
 • videreutdanning på masternivå
 • lederutdanning
 • erfaring med ledelse og utvikling av tjenester
 • formell kompetanse innen innovasjon og tjenestedesign
 • kunnskap om relevant lov- og avtaleverk, forskrifter og aktuelle Stortingsmeldinger
 • erfaring med søknadsprosesser og rapportering
Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende jobb i en utviklingsorientert enhet. Kommunen og enheten jobber med endring av helsetjenestene på mange områder, og stillingen er sentral i dette arbeidet. Det er en stilling med ansvar for egne oppgaver og stor grad av frihet i oppgaveløsning, der du får muligheten til å være med å utvikle morgendagens sykehjemstjenester.

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 
 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4278949
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune