Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  14.01.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Fag og kvalitet sykepleier
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1104159
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fag og kvalitet sykepleier 100 % stilling enhet sykehjem

Stillingen er en kombinasjon stilling, 50 % administrativ tid til fag og kvalitetsarbeid og 50 % i ordinær turnus.

Våren 2019 starter Halden kommune et nytt og innovativt sykehjem, Bergheim bo og aktivitetssenter. I den forbindelse søker vi etter en fag og kvalitet sykepleier til enhet sykehjem. På Bergheim bo og aktivitetssenter blir det plass til 96 pasienter fordelt på 4 avdelinger, med 24 plasser i hver avdeling der hver avdelingen er igjen er delt i 3 små boenheter.

Eldreomsorgen er i endring - det er vi og. Vi jobber for at vår faglige plattform i arbeidet skal baseres på personsentrert omsorg. Avdelingen skal jobbe aktivt med miljøtiltak som kan være med på å skape den gode følelsen gjennom annerkjennelse, respekt og tillit.

Bergheim bo og aktivitetssenter skal ta i bruk ny velferdsteknologi og vi ønsker å være et "åpent hus" som preges av aktiviteter. Vi har mange frivillige som bidrar, både til enkeltindivider og til ulike gruppetilbud. Her skal de få leve sitt gode hverdagsliv og tjenesten skal bygge opp under dette.

Beskrivelse av arbeidssted

Vi ønsker oss ansatte som har et genuint ønske om å bidra til en trygg og god hverdag for denne målgruppen. Du må være villig til å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi og nye måter å jobbe på. Er du flink til å se etter det positive? Anser du deg selv som løsningsorientert? Da er du den vi søker.

Vi bygger opp et nytt konsept og dette vil kreve innsats og nytenkning fra alle. Det vil ikke fungere optimalt første uken - det vet vi. Du må være innstilt på endring og ha en stor motivasjon for å lete etter nye, gode løsninger i team sammen med dine kollegaer og din leder. Vi ønsker å tenke nytt i forhold til pårørendeinvolvering og frivillighet - disse skal inkluderes som en viktig ressurs for senteret. Vi trenger deg som ser dette som en sjelden mulighet til å få være med på noe nytt. Her trenger vi din kompetanse og erfaring i kombinasjon med vilje til nytenkning og kreativitet.

Arbeidstidsordning for stillingen vil være 50 % turnus dag/kveld med 3. hver helg og 50 % administrativ fag og kvalitetsarbeid.

Fag- og kvalitetsrådgiver vil være en viktig bidragsyter til å skape en endringsvillig organisasjon, utnytte ressurser ved samhandling og samordning og tilpasse tjenestetilbudet iht lov, regelverk, nasjonale føringer og vedtatte standarder.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

-Ansvar for å fremme fag og kompetanseheving i form av kurs, veiledning og opplæring som bygger på forsknings- og

kunnskapsbasert praksis

-Ansvar for enhetenes kvalitet- og internkontrollsystem

-Iverksette, følge opp og evaluere faglige prosedyrer

-Initiere og følge opp/bistå i fagutviklingsprosjekter

-Samarbeide med enhetsleder og avdelingsledere om kompetansekartlegging og opplæringsplaner

-Bidra som fagsakkyndig for å tilpasse tjenestetilbudet til brukeres behov iht. lovverk, regelverk og vedtatte standarder

-Deltagelse i faste forum som kvalitetsutvalg, styringsgruppe for legemiddelhåndtering o.l.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

-Autorisert sykepleier med relevant videreutdanning (klinisk spesialisering, prosjektledelse, kvalitetsarbeid m. m).

-Annen høgskoleutdanning innenfor helsefaglig eller sosialfaglig utdanning med relevant erfaring kan vurderes.

-Erfaring og/eller videre utdanning i eldreomsorg/demens

-Erfaring og kompetanse fra prosjektledelse, kvalitetsutvikling og internkontroll

-Gode IT- kunnskaper

-Veilederkompetanse/pedagogiske kunnskaper

-Godt kjennskap til lover og retningslinjer som regulerer tjenesten

-God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Personlige egenskaper

-Faglig dyktig og engasjert.

-Evne til å arbeide selvstendig og strukturert

-Gode samarbeidsevner, motiverende, løsningsorientert og fleksibel

-Interesse for innovasjon og nytenking

-Menn oppfordres til å søke

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Tilsetting etter gjeldende lover og regler

Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside – www.halden.kommune.no – Ledige stillinger.

 Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Anniken Nilsen, Enhetsleder enhet sykehjem, mobil: 41272441, Anniken.Nilsen@halden.kommune.no


: