Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

FACT Sikkerhet - unik mulighet for sykepleier

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

FACT Sikkerhet på Blakstad sykehus er det første spesialiserte FACT Sikkerhetsteamet i Norge - nå skal tjenesten utvikles videre og vi ønsker oss flere dyktige kollegaer! 

På vei inn til nytt sykehus i Drammen 2025 skal Sikkerhetsseksjonen på Blakstad sykehus bygge opp et sterkt fagmiljø for fremtiden. En svært viktig del av satsningen er videreutviklingen av FACT Sikkerhet. Dette er en høyspesialisert tjeneste som følger opp pasienter med forhøyet voldsrisiko etter utskrivelse fra sykehuset. Vi søker nå etter deg som vil ha en variert arbeidshverdag, har interesse for fagfeltet og er dedikert og engasjert. Kom og vær med på å utvikle fremtidens pasientbehandling sammen med oss!

FACT Sikkerhet har viktige oppgaver i utskrivningsprosessene av pasienter fra sykehuset, samt ansvaret for ivaretagelse av samfunnsvernet etter utskrivelse.  Arbeidet består blant annet av å legge til rette for gode rammer for den enkeltes bosituasjon ute i kommunene, bidra aktivt i kompetanseoverføring til lokalt personell og tett samarbeid med DPS, FACT lokalt, kommuner, politiet og andre tjenesteleverandører. Vi jobber i et tverrfaglig team bestående av teamleder, psykiater, psykologspesialist, sykepleier, vernepleier, sosionom m.m. En viktig del av arbeidet er ambulerende virksomhet, så reising må påregnes.

Stillingen er delt mellom FACT Sikkerhet og Sikkerhetsseksjonen på sykehuset. Delt arbeidsted sørger for inngående kjennskap til og relasjon med enkeltpasientene, først inne på sykehuset og deretter oppfølging av pasienten ute i bolig. Kontinuiteten i relasjonene er et av suksesskriteriene for den trygge, gode behandlingen vi gir. Sikkerhetsseksjonens høye faglighet og FACT Sikkerhets oppfølging gir en marginal pasientgruppe som ellers ville tilbragt mye tid på institusjon en mulighet til kunne bo ute og oppleve selvstendighet. 

I tillegg til oppfølging av egne pasienter har FACT Sikkerhet som oppdrag å heve kompetansen på voldsrisikohåndtering og - vurdering i Klinikk for psykisk helse og rus. Jobben vil derfor også bestå av å veilede/undervise lokale FACT-team og andre interessenter.

Selvstendighet og personlig egnethet er svært viktig for stillingen. Erfaring fra akutt-, langtid- og sikkerhetspsykiatri vil vektlegges. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen!

Sikkerhetsseksjonen jobber målrettet med mennesker med komplekse lidelser og voldsrisikoutfordringer, og arbeider for å gi denne pasientgruppen et helhetlig og fullverdig tjenestetilbud. Vi kartlegger pasientenes beskyttelse – og risikofaktorer og utarbeider HCR -20 voldsrisikohåndteringsplaner sammen med pasientene. Vi etterstreber å gi god behandling, bistå pasientene våre i styrking av livskvalitet samt ivaretagelse samfunnsvernet. I tillegg til andre anerkjente miljøterapeutiske verktøy bruker vi aktivt ERM planer (Early Recognition Method) for tidlig å identifisere endring og tilsykning hos pasientene. Sikkerhetsseksjonen har et tett samarbeid med andre lokale og regionale sikkerhetsseksjoner, FoU-avdelingen organisert i Klinikk for psykisk helse og rus og ikke minst Kompetansesenteret for sikkerhet, fengsels og rettspsykiatri for Helse Sør-Øst. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Er offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Har erfaring fra arbeid med alvorlig psykiske lidelse og rehabiliteringsprosesser
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring av voldsrisikovurdering og håndtering
 • Har erfaring fra akuttarbeid og/eller ambulerende arbeid
 • Har erfaring fra fagkoordinerings - og/eller teamarbeid

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.
Vi ser etter deg som:

 • Svært gode samarbeidsevner – må kunne arbeide tett i team
 • Gode muntlig og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Strukturert og målrettet
 • Godt humør med ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling innen sikkerhetspsykiatri
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 •  

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035