Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3283322
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

 Etterstad kulturbarnehage søker leken og kreativ pedagogisk leder

ETTERSTAD KULTURBARNEHAGE SØKER PEDAGOGISK LEDER.
Etterstad barnehage er en avdelingsbarnehage med 7 avdelinger. Hver avdeling har to likestilte pedagogiske ledere.Barnehagen har en profil med et unikt drama - og musikkmiljø.Vårt systematiske arbeid med leken utvikler vennskap, og bidrar til læring og sosialt samspill. Barnehagen har et faglig dyktig miljø med mange pedagoger, barne og ungdomsarbeidere og barnehagemedarbeidere som har lang erfaring med å formidle historier, eventyr og teater til og med barna.
Barnehagens avdelinger har store lyse rom som er godt egnet til å skape miljøer og legge til rette for lek. Barnehagens lekeplass ligger inn mot sletta og parken, og om vinteren benyttes området til skilek og aking.

 

.
Denne spennende stillingen er på aldersblandet gruppe 2-6 år.

Visjon: ETTERSTAD BARNEHAGE - ET GODT BARNDOMSMINNE

Vi har for tiden en ledig stilling som pedagogisk leder i 100% .

Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering.
 • Ansvar for den helhetlige omsorgen for det enkelte barn.
 • Ansvar for utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen.
 • Medansvar for utviklingen av barnehagen som pedagogisk virksomhet.
 • Opparbeide og ivareta foreldresamarbeidet.
 • Ansvar for veiledning av det øvrige personalet.
 • Medansvar for at personalet arbeider mot felles målsetninger.
 • Medansvar for barnehagens samarbeid med andre tjenester.
 • Skape en barnehagehverdag med rom for fordypning i temaarbeid og ansvar for å tilrettelegge på avdelingen for kunstpedagogikk med vekt på drama og musikk.
 • Delta på møter og kurs i  arbeidsgivers regi , delta i endrings- og utviklingsarbeid og holde seg faglig oppdatert.
Kvalifikasjoner
 • Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer/førskolelærer.
 • For søkere med relevant utdanning fra andre land enn Norge, kreves det godkjenning av utdanningen fra Utdanningsdirektoratet. Dokumentasjon på godkjenningen må vedlegges søknaden.
 • Evne til å planlegge, strukturere og organisere.
 • Evne til å ta initiativ, samarbeide og arbeide selvstendig.
 • Evne til å se løsninger og være fleksibel.
 • Stabilitet og tilstedeværelse vil bli vektlagt.
 • Søker må beherske godt norsk muntlig og skriftlig. Søkere med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må vedlegge dokumentasjon på at de oppfyller kravet om norskferdigheter i barnehageloven § 18 b. Søknader uten vedlagt dokumentasjon blir ikke vurdert.
Personlige egenskaper
 • Du kan fordype deg i lek, drama, musikk og språk.
 • Du er samarbeidsorientert og kan dele kunnskap.
 • Du har evne til å motivere, skape begeistring og veilede dine kollegaer.
 • Du er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Du har en tydelig tilstedeværelse og kan lede.
 • Du har gode kommunikasjonsevner.
 • Du bidrar inn i arbeidsmiljøet både faglig og sosialt.
 • Du har stor arbeidskapasitet, er aktiv sammen med barna og liker å være ute.
 • Du anvender vår lekbaserte pedagogikk i uteaktiviteter/lek
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Tiltredelse krever godkjent politiattest.
Vi tilbyr
 • Et godt faglig arbeidsmiljø med engasjerte og motiverte kolleger.
 • En bydel som satser på kompetanseutvikling av barnehageansatte, herunder veiledning av nyutdannede barnehagelærere.
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 32 til 45 (kr (kr 481 000,- til kr 602 800,- pr år i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Rabattavtale med Sats treningssenter.
 • Personalhytte i Trysil, Ljørdalen.
 • Tiltredelse snarest.