• Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  28.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0000, Hof
  HOLMESTRAND
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5641879
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune
 • Oppdatert 06.04.2024
Ledig stilling

Holmestrand kommune

Ett års vikariat som sykepleier eller vernepleier (100%)

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du sykepleier eller vernepleier og trives med å jobbe på sykehjem? Da håper vi du ser innom denne annonsen.

Søker du nye utfordringer, og vil være med å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester i samskaping med brukerne og faglig dyktige kollegaer?

Om Hof- bo og behandlingssenter

Hof bo- og behandlingssenter er lokalisert i naturskjønne omgivelser ca. 10 minutters kjøring fra avkjørselen ved E18. Vi har 3 avdelinger med totalt 36 plasser. Avdeling AB er for pasienter med hovedvekt på demenssykdom med totalt 12 langtidsplasser, avdeling C er en omsorgsavdeling med 8 leiligheter, og avdeling D er en somatisk korttids- og langtidsavdeling med 16 plasser.

Hof bo- og behandlingssenter er en del av virksomhet for bo-og behandlingssenter i Holmestrand kommune. Virksomheten består av tre institusjoner som til sammen yter heldøgnsomsorg innenfor langtid-, korttid- og spesialiserte plasser. Vi er opptatt av å følge med i tiden, holde oss faglig oppdaterte og yte gode tjenester.  Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø, og for å møte helsevesenets fremtidige utfordringer har vi allerede gjort noen grep- men er åpne for flere gode innspill. Så langt har vi justert lederspenn, jobbet med oppgavekartlegging og oppgaveforskyvning mellom de forskjellige faggruppene og sett på arbeidstidsordninger med nytt blikk. Vi ønsker å oppnå best mulig hverdag for både pasienter og ansatte, og veien dit tror vi er brolagt med fokus på heltidsstillinger og nye, mer fleksible turnusordninger.

Velferdsteknologi har vi kommet langt med på våre avdelinger, blant annet bruker vi digitalt natt-tilsyn. Vi har også nylig startet med elektronisk legemiddelkabinett og administrering av multidose i avdelingene. Dette oppleves både tidsbesparende og at det gir kvalitativt bedre tjenester for pasientene.

Om stillingen

Vi har ledig 100 % vikariat som sykepleier eller vernepleier på avd D fra 01.06.24 og ett år fremover.

Nåværende arbeidstidsordning er todelt turnus med dag-/aftenvakter, med for tiden hver 3 helg. Fra September/Oktober vil det bli mulig å ønske seg langvakter 4 hver helg. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Viktigste arbeidsoppgaver
 • Ivareta pasientsikkerhet
 • Tjenesteansvar
 • Medisinsk oppfølging
 • Utarbeidelse av tiltaks- og pleieplaner
 • Utarbeidelse og oppfølging av vedtak
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Veilede og informere pasienter og pårørende
 • Veiledning og opplæring av kollegaer, studenter og lærlinger
 • Bruk av IKOS- digital pasienttavle for god pasientoppfølging                                                                             
Krav til kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller autorisasjon som vernepleier
 • Gode IT-kunnskaper
 • God språklig fremstilling
 • Bestått norskprøve nivå B2, skriftlig og muntlig
 • Gyldig politiattest må kunne fremlegges
Det er ønskelig med:
 • Videreutdanning i geriatri eller annen relevant videreutdanning
 • Erfaring med demens eller annen relevant erfaring fra geriatri
Personlige egenskaper
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Du er ansvarsbevisst og inkluderende
 • Du er fleksibel og nytenkende
 • Du er selvstendig og handlekraftig

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi kan tilby
 • Stillingsbrøk 100 %
 • Holmestrand kommune tilbyr tillegg på 17.000kr over gjeldende tarifflønn
 • Godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Vi har god personalpolitikk og er fleksible på ferieavvikling
 • Fokus på faglig utvikling og kvalitet, blant annet 100 % fagsykepleier knyttet opp mot virksomheten.
 • Leder som ser de ansatte og bidrar til nytenkning og utvikling
 • Bruk av GAT digitalt vaktbok-system som gir god oversikt over vakter                                                                          

Lønn etter tariff. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentliglova. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

 

 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  28.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0000, Hof
  HOLMESTRAND
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5641879
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune
 • Oppdatert 06.04.2024