Detaljer


Ett års vikariat som lege på Stavanger legevakt i 80-100%

Stavanger Legevakt er ansvarlig for nødvendige helsetjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg Kommuner. Stavanger legevakt er legevaktssentral også for Ryfylkekommunene. I tillegg til selve legevakten, ligger også kriseteam, voldtektsmottaket og fengselshelsetjenesten organisert under Stavanger Legevakts ledelse.

Sammen er disse avdelingene ansvarlig for beredskap og respons på situasjoner som faller utenfor fastlegens rammer og åpningstider. Stavanger Legevakt er som virksomhet opptatt av å levere tjenester av god kvalitet og er i stadig utvikling. Som ansatt i Stavanger Legevakt er du med i et miljø preget av høyt tempo og rask responstid, men også med stor takhøyde og åpne dører.

Søknadsfrist:
07.03.2021
Arbeidsgiver:
Stavanger kommune
Sted:
Stavanger
Stillingstittel:
Ett års vikariat som lege på Stavanger legevakt i 80-100%
Ansettelsesform:
Vikariat
Webcruiter-ID:
4352986030
Sosial deling :